GPS jordprøver

Prøvetagere 2019

Nå er det tid for jordprøver. Jordplan har profesjonelle entreprenører som tar GPS jordprøver. Kapasiteten varierer etter markforhold og arrondering på jordene og transportavstander. Våre entreprenører kan kjøre 1000 - 1.500 da med jordprøver hver dag. For korn og gras bruker vi 6-8 da pr. prøve, men vi setter opp prøvetagingsplan etter rutenett, tidligere prøvepunkter, men for presisjonsjordbruk og GPS kalking anbefaler vi at planen settes opp etter NIBIOs jordsmonnskart. Sammen med bondens egen kunnskap og muligheten til å legge inn egne prøvepunkter har vi et unikt utgangspunkt for å sette opp den beste prøveplanen. Siden alt foregår på nettet kan planen justeres helt til prøvetagningen starter. Entreprenøren kan også ta prøver andre steder enn planlagt hvis det gjøres oppdagelser av ukjente forhold under prøvetagningen.

Har du kun har behov for noen få jordprøver kan du benytte din egen mobiltelefon med GPS og registrere prøvepunkter og nummer direkte i Jordplan appen. Husk at du også bestiller analysene på https://jordplan.no Der ser du også hva som blir prisen for de analysene du bestiller hos Eurofins før du sender bestillingen. Du får også tilsendt på epost en ferdig utfyllt bestilling som skrives ut og skal følge prøveeskene når de leveres til et av Eurofins mottaks steder. Bruker du en av entreprenørene er prosessen den samme, men entreprenøren sørger for levering av prøvene og følgeseddel.

Analyser fra Jordplan er prioritert og er lovet de korteste analysetidene for 2019 sesongen. Fra bonde eller entreprenør til ferdig resultat er det en sammenhengende digital prosess. Når resultatene er levert kan de også brukes i all annen programvare. Jordplan.no er også et permanent arkiv som lagrer alle jordprøver som legges inn, så du kan også bruke løsningen til å se på utviklingen i jordanalyser over tid.