Om Jordplan

  • Et verktøy for å dokumentere jordprøver, skifter og vekster, miljøplaner, slam og kalking bygget på en robust, geografisk modell.
  • Enkel tilgang til en rekke datakilder som ortofoto, jordsmonnskart, dreneringsbehov og vannkilder.
  • Enkel gjødselplanlegging basert på Bioforsk sitt tabellverk, med stort rom for å bruke skjønn og egne erfaringer. Mangler du jordprøver kan du legge egenskapene rett i gjødselplanen for skiftet.
  • Et arkiv for historiske data. Alle data i Jordplan er koblet til tid, dette gjør at vi kan ta vare på de historiske dataene uten at brukeren mister oversikten.
  • Et brukervennlig system for å støtte norske bønder, laget av folk med kompetanse på både agronomi og web.