Tid for jordprøver

Snø og tele er iferd med å forsvinne og det er igjen mulig å ta jordprøver. Ta jordprøvene selv og bruk mobilen til å ta GPS festede jordprøver. Med Jordplans enkle bestilling av analyser hos Eurofins og leveranse av resultatene direkte i Jordplan, har vi den enkleste og sikreste metoden for å få tatt jordprøver. Jordbor kan du låne på landbrukskontoret og hos rådgivere. Når prøvene er tatt, og bestillingen av analysene er utført skriver du ut Ordrebekreftelsen og leverer den sammen med jordprøvene til Eurofins mottakssted, eller sender alt sammen direkte til Eurofins med posten. Ordebekreftelsen er også din kopi av analysebestillingen.

Jordplan bloggen har et nytt innlegg om behov og bruk av jordprøver


Jordplan har løsningen enten du tar prøvene selv med jordbor eller leier en entrepenør