Driftsmeldinger

13. september 2011 Skog og Landskaps web tjenester er nede idag på grunn av server feil. Jordplan virker uten problemer med alle dine data, og jordsmonnkartene fra Skog og Landskap er tilgjengelig, men det er ikke mulig å lage nye brukere i Jordplan så lenge tjenesten er nede, da vi bruker oppslag på landbrukseiendom hos Skog og Landskap som nå ikke er tilgjengelig. Skog og Landskap oppdaterer situasjonen på Gårdskart sidene