Personvernerklæring

Personopplysninger

Jordplan er en tjeneste utelukkende for registrerte bedrifter innen jordbruk. De fleste registreringer som gjøres i Jordplan er derfor ikke personopplysninger og heller ikke omfattet av personvernforordningen.

I den grad det er mulig unngår vi å samle inn personopplysninger, indirekte er det likevel en del personopplysninger som blir registrert. For disse er Jordplan AS behandlingsansvarlig, se kontaktinformasjon nedenfor.

Generelt

Generelt utvikler vi og drifter våre tekniske løsninger enten på egen maskinvare, eller hos Hetzner Online, Google Cloud, Google Workspace (Google), Digital Ocean. I tillegg til de aktørene som er navngitt nedenfor kan vi velge å benytte oss av nye underleverandører. Vi vil da alltid påse å inngå en databehandleravtale som sikrer oss kontroll over de data som overføres, og påse at kun de opplysningene som er relevante for behandlingen blir overført. Vi påser vi at alle rimelige forbehold er tatt for å sikre dataene, inklusive tekniske, organisatoriske og juridiske. Dersom behandlingen skjer i et land utenfor EU/EØS skal opplysningene være beskyttet ved at det aktuelle landets lovverk gir tilstrekkelig vern (i henhold til EU kommisjonens vurdering), at avtalen inneholder standardklausuler eller andre avtaler.

Ved et eventuelt salg av selskap eller overføring av virksomheten vil dine personopplysninger bli overført. Overtagende part vil være forpliktet etter de samme vilkårene som det er opplyst om i denne erklæringen.

Opprettelse av konto

Som representant for bedriften må vi be om ditt navn når du oppretter kontor, tilleggg til bedriftens adresse, telefonnummer og e-post.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er at det er nødvendig for å yte tjenesten.

Tekniske logger

Når du er inne på våre nettsider logger vi sidene du etterspør, skjemaer du sender inn og lignende lagrer vi informasjon om hvilke forespørsler din nettleser sender til våre tjenester. Dette vil som regel inkludere din IP-adresse, og i noen tilfeller referanse til brukerkonto eller informasjonskapsler.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er berettiget interesse.

Webanalyse

Vi bruker Google Analytics for å lære om hvordan våre nettsider og applikasjoner som benyttes. Det vil si hvor våre besøkende kommer fra, dersom deres nettleser sender denne informasjonen, og hvordan de klikker seg fra side til side. Vi har instruert Google om å avidentifisere IP-adresser ved innlesing, og aktivitetsdata slettes etter 14 månender.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er berettiget interesse.

Registreringer

Arbeidsoperasjoner, jordprøver, bilder m.m. du registrerer i applikasjonen vil nødvendigvis kunne koble deg til et sted på et gitt tidspunkt.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er at det er nødvendig for å yte den aktuelle delen av tjenesten.

Nyhetsbrev og e-post

Jordplan bruker MailChimp for utsendelse av e-poster og nyhetsbrev. Avhenging av din e-postklient kan vi få informasjon om hvilke nyhetsbrev du åpner, og hvilke lenker du klikker på.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykket du gir når du abonnerer på nyhetsbrev.

Dersom du svarer på e-posten eller kontakter oss direkte vil din e-post bli behandlet av tjenester som leveres gjennom Google Workspace.

Informasjonskapsler

  • SESS68950255d4e8078c7f621fab692227ae Holder deg innlogget, eventuelt informasjon om feil i skjemaer du har fylt ut. Gyldig i to uker.

  • has_js Sjekker om din nettleser støtter JavaScript. Slettes når du lukker nettleseren.

  • _gat Webanalyse, begrenser antall loggføringer

  • _ga Webanalyse, identifiserer en unik bruker

  • _gid Webanalyse, identifiserer en unik bruker

Dine rettigheter

Du har rettigheter i forbindelse med at Jordplan behandler dine personopplysninger. Jordplan har i denne erklæringen gitt grunnleggende informasjon om hva slags opplysninger vi behandler og på hvilket grunnlag. Dine rettigheter inkluderer

  • Innsyn i opplysningene, hva vi har lagret om deg
  • At uriktige eller ufullstendige opplysninger blir rettet, slettet eller supplert
  • Bestride behandlingen av dine opplysninger
  • Trekke tilbake samtykke du har gitt
  • Retten til å få dine personopplysninger overført til et annen tjeneste.

Se kontakinformasjon nedenfor, Jordplan skal besvare slike forespørsler innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

kontakt@jordplan.no

Jordplan AS Thunes vei 2, 0274 Oslo

Myndigheter

Det er Datatilsynet i Norge som fører tilsyn med Jordplan. postkasse@datatilsynet.no Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo