Nyheter

Nedenfor finner du sakene fra 2021 og nyere

Alle nyheter

Arbeidsregistrering på web

12.05.2022

Registrering og rapportering (utskrift) av planlagt og utført arbeid

Kalkulator for å beregne effekt av husdyrgjødsel

10.05.2022

Analysebeviset du mottar for gjødselprøven viser det totale innholdet av spesifikke næringsstoffer. Men for gjødslingsplanen er vi opptatt av hva som til slutt vil være plantetilgjengelig.

Jordplan appen i versjon 2.0

15.02.2022

Med ny app tar Jordplan et stort klyv innen arbeidsregistrering og sprøytejournal.

Webinar mandag 24. januar

21.01.2022

Her er lenken til Jordplan-webinaret

Endringer i gjødslingsnorm

07.01.2022

Noen av vekstene har fått en oppdatert gjødslingsnorm og forventet avling

Hjelp til å komme i gang?

20.12.2021

Vi kan se på gården din med delt skjerm og gjøre de første registreringene

Søkt og spredd slam

30.11.2021

Vi har aktivert gyldig fra- og til for slam

Agroteknikk 2021

25.11.2021

Vi er på Agroteknikk 2021 og viser frem beta-utgaven av den nye appen

Eurofins justerer prisene

15.09.2021

Å bestille jordprøver gjennom Jordplan koster det samme som å bestille direkte fra Eurofins

Historiske ortofoto i Jordplan

29.06.2021

Vi har nå gjort tilgjengelig mange historiske ortofoto (flybilder) som kartlag i Jordplan.

Nytt driftsmiljø

18.05.2021

Vi har flyttet våre tjenester til Google Cloud

Jordplan søker sivilagronom

12.04.2021

Vi søker etter en person som kan peile ut den agronomiske kursen vår.

Spørreundersøkelse

10.04.2021

Hva er viktig for deg? Spørreundersøkelse for å kartlegge behovene til eksisterende og potensielle kunder.

Ny forside

07.04.2021

2021 blir et år der vi skal investere tungt i å fornye Jordplan. Først ut er en oppfrisket logo og ny forside.

Nytt år - Nye vekster

07.02.2021

Skifter har lang varighet, men vekstene som ligger på disse må velges hvert år.