Webinar tirsdag 28. mars 2023

Jordplan-mannen

Arne / 21.03.2023

Disse er gratis og gjennomføres som en videokonferanse der vi deler vår skjerm og går gjennom et eksempel. Før webinaret mottar du en lenke som du åpner i vanlig nettleser, det er anledning til å stille spørsmål underveis.

Delta her kl 20

Webinarene fungerer som introduksjon for nye brukere eller som oppfriskning for eksisterende. Det er en fordel hvis du har tatt en titt på dokumentasjonen vår i forkant. Vi går gjennom brukergrensesnittet og vanlige arbeidsoppgaver, så som planlegging av vekstskifte, gjødslingsplan og kalking.

Gjennomgangen tar ca 90 minutter. Vi vil også gå innom variabel tildeling av fosfor og kalk.