Jordplan-appen

06.04.2022

For sesongen 2022 har vi lansert en oppdatert versjon av Jordplan-appen. Denne har forbedret mulighet for arbeidsregistrering, og du kan lage en plantevernjournal.

Du kan laste ned Jordplan-appen til iPhone eller Android.

For å bruke appen oppretter du en brukerkonto på jordplan.no. Appen brukes når du er ute i felt, og er et supplement til planleggingen du gjør på brukerkontoen.

app_jordprover_kalk

I appen får du god oversikt over gården din. I kartet ser du elementer som jorder (skifter), vekster og jordprøver som er gyldige på den datoen du har valgt øverst til venstre.

Trykk på jordet eller veksten i kartet for å få opp informasjon du har lagt inn. Har du lagd en gjødslingsplan får du opp planlagt gjødsling når du trykker på en vekst.

Du kan både planlegge og registrere arbeidsoperasjoner i appen. Arbeid registreres mot en eller flere vekster.

Les mer informasjon om bruk av appen: