Kartet i Jordplan-appen

25.04.2022

Når du logger inn i appen skal du få opp området som dekker de gårds- og bruksnummer som du har oppgitt i profilen din. Som standard viser kartet det topologiske bakgrunnskartet, jorder (skifter) og vekster som er gyldige på dagens dato. Ved å trykke på Kartlag nederst på skjermen kan du velge å vise flere ting.

Kart med jordprøver og vekster

Du bruker fingrene for å navigere i kartet, ved å knipe fingerne sammen kan du zoome inn, og motsatt for å zoome ut. For å få opp informasjon trykker du bestemt med én finger, se nedenfor.

Detaljert informasjon

Jordprøver vises disse som trekanter med tall i kartet. Bilder du har tatt markeres med grå sirkler. Vekster tegnes slik de gjør i den vanlige applikasjonen, med blått for korn og grønt for eng. Når du trykker i kartet får du opp informasjon. Det er kun aktive kartlag som blir vurdert. For jordprøver får du opp analyseverdiene, mens på vekster får du opp lenker til registrert arbeid og eventuell gjødslingsplan.

Jordprøvene vises med analyseverdier

Dato

Øverst til venstre bildet velger du dato. Som standard er den satt til dagens dato, og kartet vil kun vise ting som er gyldige i dag. Dersom du åpner appen utenfor vekstsesongen må du kanskje endre datoen litt frem i tid for å få opp vekstene. Det som vises i kartet er elementer som jordprøver, jorder (skifter) og vekster som er gyldige på den datoen du velger. Du kan følgelig også velge en dato i fjor for å se hva du dyrket på dette tidspunktet.

GPS

Du kan også slå på GPS ved å trykke på det midterste ikonet øverst til høyre. Etter noen sekunder vil GPSen bli aktivert og sette midten av kartet til din nåværende posisjon. GPSen vil ikke zoome inn eller ut, det gjør du med fingrene. For å slå av GPSen trykker du på nytt på ikonet.

Oppfriskning av data

Til venstre for GPS symbolet er to piler som peker i ring. Trykk på disse dersom du ønsker å laste nye data fra Jordplan sin tjener, eksempelvis hvis du har lagt til nye vekster eller planlagt punkter for jordprøver. Endringer du gjør i appen, som å legge til bilder, blir lastet opp fortløpende.