Arbeidsregistrering

25.04.2022

Arbeid registreres mot én eller flere vekster. Vekstene må derfor være opprettet i webløsningen før du kan begynne å registrere arbeid. For å registrere arbeid velger du den type arbeid du har eller skal utføre fra listen.

Dato og tid for arbeidsregistrering

Dato og tid

Når du oppretter en arbeidsoperasjon så får denne denne automatisk dagens dato (1), men du kan endre dette ved å trykke på datoen.

Dato og tid for arbeidsregistrering

Det er valgfritt om du ønsker å oppgi tidspunktet eller varighet (2). Arbeidet lagres som standard som utført (3), men du kan fritt endre dette til "Planlagt". Du lagrer endringer ved å trykke på "Lagre" øverst til høyre.

Vekster

For alle typene arbeidsoperasjoner legger du først til den eller de vekstene du har utført arbeid på. Trykk på Legg til + og søk etter veksten du vil bruke. Skal du registrere arbeid på flere vekster trykker du på Legg til + på nytt.

Redskap

Hva slags informasjon som er relevant å registrere avhenger ofte av hva slags redskap du bruker. Trykk på Ny... for å opprette et nytt redskap som lagres i din liste. Alt du trenger å oppgi er å velge type og oppgi et navn, de andre feltene er valgfri.

Sprøyting (plantevern)

Du kan lage en plantevernjournal ved å registrere arbeidet på en detaljert måte.

Jordarbeiding

For å registrere jordarbeiding velger du vekst og redskap. For plog får du opp noen flere detaljer enn for andre typer redskaper.

Såing/planting

For å registrere såing/planting med en ny type innsatsfaktor klikker du på Ny.... Gi innsatsfaktoren et navn og velg en enhet for såing/planting. Du vil da få opp valg for hvor mye du skal så eller plante per dekar, dybde, radavstand etc.

Gjødsling

Du registrerer gjødsling ved å trykke i listen på den gjødseltypen du har brukt. Skriv inn mengden du har brukt i kg/da og trykk på Legg til. Du kan redigere mengden gjødsel etterpå ved å trykke på blyanttegnet. For å oppgi vær kan du enten hente dette direkte fra yr.no eller skrive inn opplysningene selv.

Dersom du har laget en gjødslingsplan i webløsningen kan du få opp et skjema der type gjødsel og planlagt mengde er fyllt ut.

Jordprøvene vises med analyseverdier

For å få opp dette skjemaet trykker du først i kartet på den veksten du har planlagt gjødsling for. Trykk på Gjødslingsplan (i blått) for å se planen. Inne i planen får du opp de planlagte gjødslingene. Trykk på pilen til høyre for planlagt gjødsling for å opprette en registrering som matcher den planlagte. I skjemaet for arbeidsregistrering kan du eventuelt endre mengde gjødsel ved å trykke på blyanttegnet.

Innhøsting

Når du registrerer innhøsting må du velge hvilken enhet du skal bruke. Kilogram kommer opp som standard forslag. Klikk på Ny... for å lage en type innhøstings-enhet, for eksempel kasser, rundballer eller lass med en kjent vekt. Gi enheten et navn, og skriv hvor mye den veier i kg.

Planlegg eller registrer arbeid

Når du trykker på knappen Arbeid (fra kartbildet) får du opp en liste med Planlagt arbeid. Du kan trykke på fanen Utført for å se arbeid du allerede har gjort. Du flytter arbeidsoperasjoner mellom de to listene ved å gå inn på arbeidsoperasjonene og endre status med skyveknappen som er beskrevet ovenfor i avsnittet "Dato og tid".

liste over planlagte arbeidsoperasjoner

Filter for arbeidsoperasjoner

Som standard vises utført og planlagt arbeid i det nåværende kalenderåret. Du kan velge å se arbeid for kun en eller noen vekster av gangen. Øverst til høyre har du filter-ikonet (trekant av streker som peker nedover), trykk på dette for å endre tidsavgrensning eller kun se på utvalgte vekster.