Varmesum

15.08.2023

På fanen Vekster kan du velge en vekst i kartet eller i tabellen og trykke på knappen Varmesum. Du får da opp et eget vindu der du kan velge basistemperatur, datakilde og eventuelt hvilket år du ønsker å sammenligne med.

Intervallet som grafen tegnes for er Gyldig fra til Gyldig til verdien på veksten, men summeringen starter først etter sådato (dersom denne er kjent).

Varmesum for ett år

Ved å ta musen over et punkt på grafen kan du få opp spesifikke tall. Legg merke til at snakkeboblen ikke peker til selve punktet, men til samme dato. Du kan bruke to fingre på touchpad, eller scroll-hjulet på musen, for å zoome inn på et intervall for bedre å kunne se nedbør.

Arbeidsregistreringer

Dersom du har arbeidsregistreringer (utførte) så vises disse med grønn farge på den gitte datoen i grafen. Når du tar musen over får du opp type arbeidsoperasjon. Dette kan eksempelvis brukes for å evaluere om påfølgende regn har redusert effekten av gjødslingen og lignende.

Såing / planting er spesielt: Dersom du har en arbeidsregistrering for såing (eller plantet) så starter akkumuleringen etter denne dato, så fremt temperaturen er høy nok.

Merk at kun utførte arbeidsoperasjoner legges til grunn, ikke planlagte.

Plott med varmesum og arbeidsregistreringer

Sammenlign med tidligere år

Du kan sammenligne med tidligere år. Vi sammenligner kun temperatur og nedbør innenfor intervallet, vi forsøker ikke å flytte grafen basert på ulik sådato eller når vekstsesongen starter.

Sammenlign varmesum mot en tidligere sesong

Kilder

Som standard foreslår programmet nærmeste stasjon fra Landbruksmeteorologisk Tjeneste. Vær obs på at mange av disse stasjonene er private og har varierende tilgjengelighet. Feil og mangler kan enten fremkomme som null-verdier, eller hull i plottet.

Alternativt kan du velge Yr. For sistnevnte har vi beregnet punkter med en maksimal radius på 3 km og laster disse hver time, men har kun data fra april 2023. Vi vil vurdere å legge til Meteorologisk institutt sine stasjoner eller sjekke snødybde ved behov, se Tilbakemeldinger nedenfor.

Siden september 2023 støtter vi også Netatmo værstasjoner. Disse kan enkelt legges til der du ser varmesummen. Dersom du har en værstasjon av et annet merke kan du sende oss tilgangsdata via chat eller e-post, så skal vi undersøke om det er mulig å legge den til i Jordplan.

Tilbakemeldinger

Varmesum er ingen eksakt vitenskap. Hvis du får opp en graf som du tror må være feil så setter vi pris på en kort tilbakemelding. Inkluder hvilken vekst det gjelder, hvilken kilde du bruker og hva du forventet.

Dersom du ser at beregningen starter for tidlig, eksempelvis på grunn av snø, kan du sette Gyldig fra dato til en senere dato. Men si gjerne fra likevel.

Vi har gjort noen avveininger for å gjøre verktøyet så brukervennlig som mulig

  • Vi forutsetter at plantene tar en pause fra medio november til medio mars (også i Lyngdal), bl.a. for å kunne håndtere de to ulike fasene til høstkorn.
  • Per nå tar vi ikke høyde for jordtemperatur fordi det utelukker mange værstasjoner, ihvertfall i et historisk perspektiv. Vi tror dette sjelden er et problem hvis du bruker 5 som basistemperatur.
  • Vi har tatt ut værstasjoner som måler temperaturen i frukttrær. Løsningen kan i prinsippet benytte ulike værstasjoner for ulike veksttyper, men per nå har vi ikke fullført dette.
  • Visuelt vises nedbør som søyler. Vi tror dette gir et bedre bilde av frekvensen og intesiteten.
  • Ønsker du andre former for analyse?