Jordplan er forbeholdt aktører innen jord- og skogbruk. Når du registrerer deg samtykker du samtidig til vår brukeravtale.

Du kan teste fullversjonen av Jordplan i 30 dager. Deretter mottar du en epost der du får spørsmål om du ønsker å betale for tjenesten. Svarer du nei kan du fortsatt bruke gratisversjonen, men du mister tilgang til de andre modulene.

Pris
Inkluderer
Gratis
 • Tilgang til bakgrunnskart Skog og Landskap, NGU og Statens Kartverk
 • Mulighet for å registrere egne jordprøver, manuelt eller lese fra fil
496,- / år1
 • Ubegrenset lagringsplass
 • Vekstplaner
 • Gjødselsplaner
 • Geostatistikk av jordanalyseverdier
 • Notater (med skisser i kartet)
 • Arbeidsregistrering
 • Stedfestede bilder fra mobiltelefon
96,- / år
 • Dokumentasjon av slam
96,- / år
 • Dokumentasjon av dreneringstiltak
84,- / år
 • Beregning av kalkingsbehov
 • Eksport til fil for differensiert kalking (Franzefoss)

1For medlemmer av NRL Viken: 396,- / år.   Alle priser er eksklusive moms.

Kontoinformasjon
Vi anbefaler at du bruker kun små bokstaver og tall. Du kan ikke bruke æøå i dette feltet. Bindestrek og punktum er tillatt.
Skriv inn en gyldig e-postadresse
Velg et passord for den nye kontoen. NB: Dette passordet vil bli sendt til deg i e-posten med registreringsdetaljene!
Nyhetsbrev
Jordplan
Dette navnet vil stå på fakturaen sammen med adressefeltene.
På hver linje skriver du de verdiene for kommune-, gårds- og bruksnummer. Det er mulig å slå disse opp på Se Eiendom
Eksempel for kommunenr 716, gårdsnummer 228, bruksnumrene 2 og 4:
716/228/2
716/228/4
Skriv hvert element på en ny linje eller adskill med kommaer.
Samarbeidspartnere
Dersom du huker av noen av feltene nedenfor så får utvalgte rådgivere fra de nevnte organisasjonene tilgang til kontoen din. Dette gjør det mulig for dem å hjelpe deg med planlegging.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.