Problemer med bakgrunnskart

Kartverket har litt problemer med bakgrunnskartet, så du vil oppleve å få rosa kartfliser i Jordplan. De forsvinner som regel hvis du zoomer inn og ut.

Nyheter har flyttet

Disse sidene vil etterhvert forsvinne, du finner de siste nyhetene her.

GPS jordprøver

Prøvetagere 2019

Nå er det tid for jordprøver. Jordplan har profesjonelle entreprenører som tar GPS jordprøver. Kapasiteten varierer etter markforhold og arrondering på jordene og transportavstander. Våre entreprenører kan kjøre 1000 - 1.500 da med jordprøver hver dag. For korn og gras bruker vi 6-8 da pr. prøve, men vi setter opp prøvetagingsplan etter rutenett, tidligere prøvepunkter, men for presisjonsjordbruk og GPS kalking anbefaler vi at planen settes opp etter NIBIOs jordsmonnskart. Sammen med bondens egen kunnskap og muligheten til å legge inn egne prøvepunkter har vi et unikt utgangspunkt for å sette opp den beste prøveplanen. Siden alt foregår på nettet kan planen justeres helt til prøvetagningen starter. Entreprenøren kan også ta prøver andre steder enn planlagt hvis det gjøres oppdagelser av ukjente forhold under prøvetagningen.

Har du kun har behov for noen få jordprøver kan du benytte din egen mobiltelefon med GPS og registrere prøvepunkter og nummer direkte i Jordplan appen. Husk at du også bestiller analysene på https://jordplan.no Der ser du også hva som blir prisen for de analysene du bestiller hos Eurofins før du sender bestillingen. Du får også tilsendt på epost en ferdig utfyllt bestilling som skrives ut og skal følge prøveeskene når de leveres til et av Eurofins mottaks steder. Bruker du en av entreprenørene er prosessen den samme, men entreprenøren sørger for levering av prøvene og følgeseddel.

Analyser fra Jordplan er prioritert og er lovet de korteste analysetidene for 2019 sesongen. Fra bonde eller entreprenør til ferdig resultat er det en sammenhengende digital prosess. Når resultatene er levert kan de også brukes i all annen programvare. Jordplan.no er også et permanent arkiv som lagrer alle jordprøver som legges inn, så du kan også bruke løsningen til å se på utviklingen i jordanalyser over tid.

Introduksjon for nye brukere

Nøkkelbegreper

Når du logger deg inn på jordplan.no finner du brukerdokumentasjon under fanen Dokumentasjon, og en del andre nyttige dokumenter om bruk av jordplan.no

Dokumentasjon er ofte ikke det første man tar tak i. Vi legger derfor ut dette innlegget om hvordan du kan bruke Jordplan. Vi har laget en ny presentasjon på 12 lysbilder med Nøkkelbegrepene i Jordplan (PDF)

Det er en kort utgave av hva du ser mer om i Slik kommer du i gang med Jordplan (PDF) Gi oss gjerne tilbakemelding om hva du savner forklaring på i dokumentasjonen. Det er ikke enkelt å skrive god dokumentasjon, og enda mer utfordrende for brukergrupper med stor variasjon i bakgrunn. Vi setter derfor stor pris på å høre dine erfaringer uansett hvor lang eller kort erfaring du har.

Nye kommunenummer 1. januar 2020

Mange kommunenummer har endret seg 1. januar grunnet sammenslåinger av fylker. Se melding på Regjeringen.no.
En komplett oversikt over gamle og nye kommunenummer finnes hos Kartverket

Kartverket har en side hvor du kan legge inn ditt gamle nummer og få det nye gårds og bruksnummeret
I noen tilfeller hvor kommuner er slått sammen endrer også gårds- og bruksnummer seg. Er du usikker kan du sjekke Seeiendom. Vet du hverken hva gammelt eller nytt gårds og bruksnr er på en eiendom, kan du også søke på gateadresse.

pH analyser høsten 2018

Eurofins_om_pH_2018

Eurofins har sendt ut et informasjonsskriv for å fortelle at det heller ikke etter tørkesommeren 2018 er noen systematiske feil med analysene av pH. Det har også tidligere gått rykter om systematiske feil i pH analysene hvor det ble hevdet at Eurofins ga for høye pH verdier. Informasjonsbrevet som er tiltrådt av både NLR og NIBIO representanter har en god beskrivelse av hva som skjer i jordkjemien under tørre forhold og effekten på målt pH. Brevet forteller at det ikke er noen grunn til å la være å basere gjødselplanleggingen på analyser fra 2018. I de gjødselplanprogrammer vi kjenner og NIBIOs gjødselplan håndbok inngår ikke pH i beregningen, men en vurdering av kalkbehovet gjøres separat som en egen vurdering av pH tilstand og det som skal dyrkes. Brevet svarer derimot ikke på den viktigste konsekvensen av pH variasjoner og hva det betyr for utarbeidelse av kalkingsplaner.

2018 sesongen er et godt eksempel på hvorfor Jordplans beregninger av kalktildeling bør gjøres når vi kan justere faktorene det er naturlig å justere på når vi lager kalkplaner. Når du lager en kalkplanen i Jordplan beregner vi kalkbehovet for å nå den pH du ønsker med angitt kalktype, jordart, pH og Mg analyseverdier for 1 og 5 års kalkverdi av den kalktypen du skal bruke. Videre tar vi hensyn til den minimumsmengden i kg kalk/da som spredevognene bør ha for å spre jevnt, samt at vi setter en øvre mengde kg kalk/da tilpasset hva vekstene bør få. Jorda har en betydelig bufferevne, særlig på enkelte jordarter, derfor er det viktig at ph tilstanden vurderes over tid. Og kunnskap om hvordan pH varierer har betydning for hvordan du kan bruke jordplan.no og tilpasser kalkingen optimalt til dine forhold. I jordplan.no lagrer vi flere generasjoner av jordprøver, kalkplaner og utført kalking i samme løsning. Da har vi muligheten til å følge opp utviklingen over tid. Sammen med øvrige registreringer om gjødsling, vekstskifte og værforhold får du et godt grunnlag for å følge opp og tilpasse tiltakene som gir en optimal pH for dine vekster.

Konklusjonen er bruk hodet og Jordplans kunder kan bruke kunnskapen om variasjon i pH når de setter opp kalkingsplaner, og det er bare å fortsette med systematisk prøvetaking for best mulig datagrunnlag. Og jordanalysene fra høsten 2018 har like stor verdi som prøver tatt tidligere og prøver som taes fremover. Kvaliteten på data i jordprøvene avgjøres av metodikken for å velge riktige prøvepunkter og nøyaktigheten hos de som tar prøvene på riktig sted og konsistent dybde og nøyaktig merking og leveranse av jordprøvene.

Leveringstider på analyseresultater fra Eurofins

Eurofins informerer

Normalt er analysetiden 4-6 uker etter mottak av prøvene hos Eurofins i Moss.
Eurofins har informert oss i vedlagte brev (klikk på bildet til høyre) om at de i høst har lenger behandlingstid enn normalt. Vi erfarer idag at analyser som kom til Eurofins 15 oktober, har fått analyseresultater levert denne uken.

Jordplan sender ut en epost når analyseresultatene er mottatt i jordplan.no, men du kan også sjekke leveransen ved å logge inn på din brukerkonto og åpne kartet (Start klient)

Du har tilgang på alle utstedte fakturarer for jordanalyser og abonnement på jordplan.no under Faktura når du logger inn. Faktura sendes kun ut som epost eller EHF faktura. Du kan selv legge inn en egen epost adresse for faktura hvis den er forskjellig fra din kontakt epost adresse. For EHF faktura send en epost til faktura@jordplan.no så ordner vi det.

Hvordan få frem flere felt?


Savner du noen felt på jordprøvene dine? Du kan få se alle felt i databasen ved å klikke på høyre side av en hvilken som helst kolonneoverskrift i jordprøvefanen og velge Kolonner. Da får du frem en liste hvor de synlige feltene er krysset av, og du kan selv legge til visning av flere felt. Dette gjelder f. eks. mikronæringsstoffer som Cu, Mn og Zn som ikke vises i standard oppsettet.

For både jordprøve fanen og Skifte fanen er dette svært aktuell funksjonalitet. På Skifter får du frem et felt hvor du skriver inn navn på eier av det enkelte skifte hvis du har leiejord. Det er alltid greit å ha en oversikt over hvem man leier av og hvor lang varighet avtalene har.

Husk at du også kan se jordprøve verdier i Jordplan appen

Applikasjonssvakhet - Visningen av veksttype på vekster kan bli borte

Vi har fått meldinger om at noen opplever at de legger inn årets vekst på Vekstfanen, men når de lagrer endringene forsvinner visningen av veksttype på enkelte vekster. Dataene er lagret, og riktig visning kommer tilbake når nettleseren oppfriskes. (Oppfrisk knappen på fanen er ikke tilstrekkelig). Veksttypen vises på Gjødselplan fanen, men det kan være nødvendig å oppdatere oversikten ved å velge året på nytt i gjødselplanen hvis du allerede hadde en liste over vekster åpen.

Syndiker innhold