Gjødselplan

Tid for gjødsling

I mange år har vi hatt krav til gjødselplaner. Alle som mottar produksjonstilskudd underskriver hvert år på at de har en gjødselplan. Myndighetene øker nå kontrollen av jordanalyser og gjødselplaner. Det blir fort et betydelig trekk hvis gjødselplan og jordanalyser mangler. Vi har hjulpet mange med å formalisere planen når de får kontroll, og likevel har noen blitt trukket fordi planen ikke var ferdig til sesongstart.

Men det er ikke derfor du skal sette opp gjødselplanen din nå. Du skal lage planen fordi det er enkelt, fornuftig og du kan kanskje lære noe av at du selv setter opp gjødselplan, og tenker gjennom hvorfor du bruker gjødseltypene. Det er en god følelse å ha en dokumentert plan, lett tilgjengelig på hvilken som helst pc og som en app på telefonen. Artikkelen fortsetter

Feil ved opplasting av bilder rettet

Vi har idag rettet en feil med oveføring av bilder over en viss størrelse. Problemet er løst både for opplasting av bilder direkte, og for Synkronisering av bilder fra Jordplan appen.

Kart over Mattilsynets registreringer av potetcystenematoder

Mattilsynet har lagt ut et samlet register for potetcystenematoder (PCN). Det er fritt å laste ned registeret som regneark, som i hovedsak inneholder gårds- og bruksnummer samt året for påvisning.

Jordplan har laget et kart over disse registreringene. Du finner dette under "Diverse" når du velger i treet med kartlag på venstre side.

Agroteknikk 2015

Ser vi deg på Agroteknikk?

Alle som besøker oss på stand D03-04 og er aktive kunder av Jordplan får et Figgjo-krus av oss. Er du noe du er usikker på? Har du ikke brukt kontoen din på en stund? Besøk oss. Vi hjelper deg og sørger for at du får med deg et krus. Superbrukere får også et krus når de besøker oss.

Organisasjonsnummer

Vi gjorde noen endringer på kontrollen av org.nr. igår, og noen har etter det opplevd at de ikke får lagret administrative endringer på brukerkontoen. En feil ble rettet igår kveld, og en i kveld. Hvis du får uventede feilmeldinger om ugydlig nummer så ikke nøl med å ta kontakt på epost kontakt@jordplan.no

IOS 9 for iPhone og iPad - bare oppgrader

IOS 9 rulles i disse dager ut til iPhone og iPad. Vi har testet Jordplan appen og du kan trygt oppgradere til IOS 9 uten å få problemer med Jordplan

Jordplan app 0.9.2 for Android

Jordplan 0.9.2 er for øyeblikket på vei ut i Google Play Store. Den skal løse de tidligere nevnte problemene på Android 5.x med oppdatert System WebView.

Versjonen inneholder ingen funksjonelle endringer i forhold til 0.9.0 og vil derfor ikke bli gjort tilgjengelig på iOS. Dersom du bruker Android 4.4 eller tidligere behøver du heller ikke oppgradere.

Dersom du har slått av automatisk oppdatering av Android System WebView kan du nå aktivere dette igjen.

Problemer med Jordplan applikasjonen på Android 5.x ?

Jordplan applikasjonen bygger på en standardkomponent som heter webview. De siste versjonene av denne komponenten har vært ustabile og kan gi hvit skjerm når du prøver å starte eller bruke Jordplan applikasjonen. Mange andre applikasjoner, eksempelvis TV2 Sumo, er også rammet. Les videre for oppskrift på hvordan du nedgraderer Android System WebView til en stabil versjon.

Jordplan for mobil 0.9.0

Versjon 0.9.0 for både iOS og Android er i skrivende stund på vei ut i henholdsvis AppStore og Google Play. Apple forsinker prosessen noe, vi antar at den vil bli tilgjengelig rundt 20. april. Vi oppfordrer alle til å synkronisere, slik at data kopieres fra telefonen, før de oppgraderer.

Den viktigste nyheten er at du nå kan se gjødselplanen for hver vekst. Du gjør dette ved å trykke på info-knappen etter at du enten har brukt GPSen for å komme til riktig posisjon, eller flytte kartet manuelt slik at midpunktet er over den tingen du ønsker informasjon om. På arbeidsoperasjoner og gjødslinger kan du trykke på ny for å få mere detaljert informasjon. Merk at de geometriene du ser på kartet avhenger av den datoen du har valgt i hovedmenyen, som standard er dette dagens dato.


VEAS slam

Gjødslingseffekten av slam må vurderes ut fra erfaring med slamtypen og værforholdene. Slam inneholder primært N, P og organisk materiale, hvordan effekten av N tilførselen vil være må vurderes ut fra de agronomiske prosessene som skjer. Største delen av N er bundet i organisk materiale og vil gjøres tilgjengelig for plantene gjennom mineraliseringsprosessen over tid. mens vi regner med at 80% av ammonium N, og 10 % av organisk bundet N blir tilgjengelig for plantene det første året. VEAS har i samarbeid med NLR Romerike estimert effekten til 2,9 kg N pr tonn slam tørrstoff. Det kan spres inntil 2 tonn slam tørrstoff pr da over en 10 års periode av slam i klasse II.

VEAS slammet inneholder også betydelig mengder P, men her er de forsiktige med å estimere P effekt fordi P i slammet er bundet i fellingsmidler ved levering, og det anbefales derfor å følge opp med jordanalyser av P-Al for å justere P gjødslingen de påfølgende år.

VEAS slam er også tilsatt mye kalk, og 4 tonn slam (ikke slam tørrstoff) inneholder 454 CaO ekvivalenter, som tilsvarer ca 900 kg dolomittkalk i kalkeffekt pr dekar. Lager du en kalkingsplan i Jordplan så ser du hvor mye de ulike jordartene må tilføres av CaO for å nå ønsket pH verdi. Ved veldig høye pH tall over 7 kan det forekomme sink og manganmangel fordi disse stoffene bindes ved høy pH.

VEAS info skriv om gjødslingseffekter er grunnlaget for de tall vi har lagt inn i mastertabellen for VEAS slam. Vi vil gjerne komme i kontakt med mottagere av VEAS slam som har tatt stedfestede jordprøver før spredning av VEAS slam og som tar nye jordprøver 1 til 3 år etter spredning. Erfaringstall fra storskala testing kan bli et verdifullt supplement til potte og ruteforsøk utført under kontrollerte forhold.

Syndiker innhold