Desember 2013 nyhetsbrev

Årets siste nyhetsbrev holder deg oppdatert om Jordplan.

Nyhetsbrev desember 2013

Internet Explorer 11

Internet Explorer 11, som kom i slutten av november, har en feil i datahåndteringen som gjorde at den ikke viste dataene som var lastet inn. Vi har i dag lagt inn en liten fiks for å støtte denne nettleseren. Vi anbefaler fortsatt folk å bruke Chrome eller Firefox, da vi anser disse for å være bedre nettleseren enn IE. De følger standardene i større grad og det er derfor mindre sjanse for at nye versjoner av nettleseren skaper problemer.

Kurs


Det blir kjørt to Jordplan kurs i Sandefjord før jul.
Fredag 29. nov. kl. 09.00 - 16.00 Jordplan kontoret hos Åge Petter Steinsett, Krokemoveien 141, Sandefjord
for de som foretrekker kurs på lørdager har vi satt opp :
Lørdag 30. nov. kl. 09.00 - 16.00 Jordplan kontoret hos Åge Petter Steinsett, Krokemoveien 141, Sandefjord
Kursinnholdet på en dags kurset er :
* Grunnleggende om bruk av Jordplan
* Jordanalyser, skifter og vekster
* Oppsett av gjødselplan
* Bruk av Jordplan på mobil og nettbrett - Nyheter
* Kartlegging av ny og gammel drenering
Påmelding til kontakt@jordplan.no Har du noen spørsmål ? kontakt Åge Petter 415 05 488. Ta med egen bærbar pc/Mac og gjerne mobil med Android eller IOS. Vi legger opp til at du kan jobbe på din egen Jordplan bruker, så ta derfor med de data du ikke allerede har fått lagt inn.

Jordplan for iOS

En iOS-versjon av den mobile klienten, for iPad og iPhone, er nå tilgjengelig i AppStore.

Lenken bringer deg til iTunes i nettleseren, men du kan også åpne "AppStore" på telefonen og søke etter "Jordplan".

Jordplan for Android

Jordplan er nå tilgjengelig for Android telefoner, du kan laste applikasjonen ned gratis gjennom Google Play. Se etter ikonet "Play Butikk" på din telefon, søk deretter etter Jordplan.

Vi har foreløpig gitt den versjonsnummer 0.5.x , som betyr at den er omtrent halvferdig i forhold til den funksjonaliteten vi ønsker å ha i den mobile applikasjonen. Per i dag kan du registrere jordprøver og ta bilder som du laster opp til Jordplan. Du kan også registrere arbeid. Når det gjelder innsyn så kan du se dine jordprøver, grøfter, vekster, kalkplan, geostatistikk, jordsmonn og lignende.

For å laste opp et bilde går du først på kartet, og så trykker du på + tegnet nederst på skjermen. Kameraet kommer frem etter kommentarfeltet og du kan på de fleste telefoner kontrollere bildet før du laster det opp. Arkivet er ikke tilgjengelig på telefonen per dags dato, men du kan se alle bildene i den vanlige klienten og eventuelt laste de ned derifra.

Dokumentasjon av drenering

I forbindelse med det nye grøftetilskuddet har Jordplan en fane med data for dokumentasjon av Drenering som tilfredsstiller kravene i forskriften til dokumentasjon. Les mer om hvordan du legger inn dine dreneringsprosjekter på Jordplan bloggen

Ønsker du at din entrepenør skal dokumentere jobben i Jordplan be han ta kontakt med oss. I Vestfold er allerede de største entrepenørene i landbruksdrenering igang. Start jobben selv med å registrere deg som bruker på Jordplan hvis du ikke allerede er det. For å fylle ut søknad om tilskudd trenger du kart og oversikt over kulturminner. Søknaden har tre skjemaer og alt som har med kart å gjøre lages enklest i Jordplan, samt sluttdokumentasjon før utbetaling. Kravene til søknaden er enkle, men første gang er det en del å lese. Vi har selv fyllt ut søknader og fått de godkjent. Du kan derfor ta kontakt på epost hvis du har spørsmål om hvordan du utnytter Jordplan best både til søknad og sluttdokumentasjon.


Store bilder kan lastes ned fra de vedlagte linkene

Sammenligning av jordanalyser

Alle jordanalyser lagres i Jordplan med gyldighetsdato på analyseverdiene. Når du tar nye jordprøver, bir det satt en utløpsdato på de gamle, men de ligger fortsatt i databasen. Dette gjør det mulig å se på utvikling i analyseverdiene grafisk i kartet. Siden Jordplan er en nettleser applikasjon kan du logge inn og åpne Jordplan i en fane i nettleseren på vanlig måte, og du kan åpne en ny fane i den samme nettleseren med Jordplan. En ordentlig flerbruker applikasjon som Jordplan er det ikke bare flere som kan bruke samtidig, men du kan også logge deg inn flere ganger på samme maskin.

Geostatistikk viser jordanalyseverdiene på kartet. For å se flere analyseresultater samtidig drar du bare ut en fane fra nettleseren slik at du har to stykker åpne samtidig på samme skjerm. (eller en på hver sjerm hvis du flere) Da kan du ha to ulike tidsperioder åpne samtidig som vist på bildet. I 2013 ser vi fosforverdiene etter at det er kjørt ut 8 tonn kalkstabilisert slam fra Nordre Foss. i vinduet til høyre verdiene fra de gamle jordprøvene. Vil du sammenligningen i full størrelse kan du laste ned eksemplet både med utviklingen i ph og fosfor. (Høyre klikk på vedlegget, og velg åpne i ny fane så slipper du å gå tilbake til forrige vindu i nettleseren)

Rapportering av arbeid

Den første rapporten på Arbeid er tilgjengelig under Arbeid>Rapporter. Rapporten er et godt eksempel på samspillet mellom skifter og vekster. Rapporten går gjennom alle skiftene og rapporterer det arbeidet som er utført pr. skifte. For hvert skifte skrives det ut hvilke vekster og hvilket arbeid som er registrert på hver vekst. Når du nå ser rapporten er det enklere å frostå hvorfor du har anledning både til å registrere en arbeidsoperasjon på et skifte og en vekst. Hovedregelen er dog at du registrer arbeid enten på skifte eller veksten. Registrer du den begge steder rapportres den også begge steder. Vi synes det er naturlig at de arbeidsoperasjonen som utføres før veksten blir sådd eller plantet registreres på skiftet, og alle arbeidsoperasjoner mens veksten er på jordet registrers på veksten. Unntak kan være hvis det repares en grøft midt i sesongen. Dette arbeidet er jo ikke knyttet til veksten, men skiftet.

Som bruker må du være oppmerksom på at hvis du sletter en vekst som det er registrert arbeid på forsvinner knytningen til veksten for den arbeidsoperasjonen. Du bør derfor endre en vekst og ikke slette og tegne på nytt. Arbeidsoperasjonen i databasen endres ikke, men knytningen til vekst eller skifte blir borte hvis vekst eller skifte slettes.

Jordplan Touch - Artikkelen er utdatert - Jordplan appen har nå registrering av jordprøver

Jordplan Touch er egen web applikasjon tilpasset mobiltelefoner og nettbrett med touch skjermer (berøringsskjermer) For å bruke Jordplan Touch starter du nettleseren på din iPhone eller Android telefon. Gå til http://jordplan.no/touch og du logger deg inn i Jordplan med samme brukernavn og passord som på Jordplan. Les mer på om Jordplan Touch på bloggen, og mer om hvilke registreringer du kan gjøre på mobilen.

Jordplan oppdatert med støtte for Internet Explorer 10

Vi gjør kontinuerlig oppdateringer og forbedringer basert på de situasjonene vi logger på Jordplan serverene. Vi anbefaler å bruke Google Chrome som nettleser, siden den er raskere enn de fleste til å håndtere Javascript som Jordplan bruker. Vi har i det siste sett at det har kommet noen feilmeldinger fra brukere med Windows 7 som operativsystem og IE10 som nettleser. Vi har ikveld oppdatert våre verktøy og vi skal nå ha full støtte for IE 10, ytelsen i den nye utgaven er mange ganger raskere enn IE 9. Vi fraråder fortsatt Internet Explorer 9, fordi den gir en dårligere opplevelse.

Målet er at Jordplan til enhver tid skal støtte alle operativsystemer og nettleserere i nyere versjoner. Men siden nettleserene hele tiden er i utvikling vil det alltid være noen nettlesere som er bedre enn andre til å løse våre oppgaver. Google Chrome er også tilgjengelig på flere operativsystemer og er derfor enkel å bruke for oss som flytter mellom ulike maskiner.

Syndiker innhold