Sammenligning av jordanalyser

Alle jordanalyser lagres i Jordplan med gyldighetsdato på analyseverdiene. Når du tar nye jordprøver, bir det satt en utløpsdato på de gamle, men de ligger fortsatt i databasen. Dette gjør det mulig å se på utvikling i analyseverdiene grafisk i kartet. Siden Jordplan er en nettleser applikasjon kan du logge inn og åpne Jordplan i en fane i nettleseren på vanlig måte, og du kan åpne en ny fane i den samme nettleseren med Jordplan. En ordentlig flerbruker applikasjon som Jordplan er det ikke bare flere som kan bruke samtidig, men du kan også logge deg inn flere ganger på samme maskin.

Geostatistikk viser jordanalyseverdiene på kartet. For å se flere analyseresultater samtidig drar du bare ut en fane fra nettleseren slik at du har to stykker åpne samtidig på samme skjerm. (eller en på hver sjerm hvis du flere) Da kan du ha to ulike tidsperioder åpne samtidig som vist på bildet. I 2013 ser vi fosforverdiene etter at det er kjørt ut 8 tonn kalkstabilisert slam fra Nordre Foss. i vinduet til høyre verdiene fra de gamle jordprøvene. Vil du sammenligningen i full størrelse kan du laste ned eksemplet både med utviklingen i ph og fosfor. (Høyre klikk på vedlegget, og velg åpne i ny fane så slipper du å gå tilbake til forrige vindu i nettleseren)