Noen praktiske tips for registrering av jordanalyser

Har du bare anlayseresultater på papir, og ikke mulighet til å lese inn analysedata med noen av importmulighetene under Verktøy menyen på Jordprøver, kan du ta en titt på tipsene i jordplan bloggen. om effektiv registrering av manuelle jordprøver.

Import og eksport av jordanalyser til Excel

Vi har rettet en svakhet i eksport og import av jordanalyser til Excel. Problemet var at vi mistet nøyaktighet på noen koordinater når vi lagret koordinatene som tekst. Vi skriver nå koordinatene binært til Excel, og bevarer nøyaktoigheten uten problemer. Det betyr at filer som du har eksportert tidligere ikke kan kan leses inn igjen. Vi regner ikke med at dette er noe praktisk problem, Excel eksport og import er primært for de som har behov for å gjøre mange endringer på data, f. eks. oppdatere Gyldighetsdatoer på jordanalyser når man har flere generasjoner av jordanalyser (Bulk update)

Rettet en feil i lagring av gjennomsnittlig P-Al tall for et skifte

Vi ble igår gjort oppmerksom på en feil ved lagringen av gjennomsnittlig P-AL tall for et skifte i gjødselplanbildet. Hvis man har lagret en gjødselplan mer enn en gang ble P-Al verdien overskrevet med K-Al verdien. Som regel fører det til litt for høyt bidrag av fosfor fra jorda i den automatiske justeringen fra jordanalyser. Men det gjør ikke noe stort utslag. Vi har også tidligere sett behovet for en egen knapp for å oppdatere de gjennomsnittlige jordanalyse tallene i gjødselplan bildet hvis vi har overstyrt verdiene. Denne knappen har nå kommet øverst til høyre i gjødselplanbildet.

For å vite om dette har noen betydning for din gjødselplan gå gjennom skiftene og se på P-Al og K-Al tall, er de like trykker du på knappen Hent verdi fra jordprøver og deretter Lagre Det er sjelden at gjennomsnitt av P-AL og K-Al tallene blir like.

Kartverkets servere sliter igjen

Kartverkets cache tjenester har idag 12.4.2012 igjen problemer med WMS og cache-tjenester. Istedet for kartet kommer det rosa ruter, som er hva du ser når kartverket tjenester ikke svarer. Ortofoto fra kartverket er tilgjengelig.

Dokumentasjon fanen har link til status på kartverkets servere. .

Kalkingskart

Da har vi lagt ut en ny fane i Jordplan for å lage kalkingskart. Under Kalking har du nå anledning til å lage kalkplaner ved å oppgi ønsket pH på skiftene.
Kalkingskartet beregner hvor mange kg CaO som tilføres. Kalktypens CaO innhold bestemnmer hvor mange kg kalk som må kjøres ut på de ulike områdene for å få ønsket pH. Kalkingskartet kan vises på skjermen ved å åpne Kartlaget Kalking og krysse av enten kalkingskartet for 1. år eller 2. år som blir fordelingen hvis kalkbehovet er større enn 250 kg CaO.
Shapefile eksport lager et zip arkiv med filer som overføres til SiteMate VRA som brukes på Franzefoss GPS styrte kalkspredere. Vi har idag satt i drift en testversjon, når testing er ferdig vil Kalking bli en modul som kan kjøpes separat.
Oppdatert fre. 03/30/2012 Du kan nå lese om vellykket testing på jordplan bloggen.

Ustabilitet hos Kartverket

Vi har fått denne melding fra kartverkert idag :

Kartverket opplever i dag (15.03) store driftsproblemer med sine WMS og cache-tjenester. vi jobber for å løse problemet så fort som mulig, og håper å være tilbake til normalen i løpet av dagen

Dokumentasjon fanen har link til status på kartverkets servere .

Vedlikehold lørdag 10. mars

Vi skal gjøre endringer som krever at databasen ikke er i bruk. Applikasjonen vil derfor være utilgjengelig lørdag 10. mars. Arbeidet starter kl 9 og er ventet å ta noen timer.

GPS data fra Skolmar

Nå kan vi automatisk opprette skifter fra de teigene som blir målt opp i forbindelse med jordanalyser fra Skolmar Jordlaboratorium. Les mer på jordplan bloggen.

Utskrift av jordanalyser og rekkefølge på gjødslinger

Vi har ikveld lagt ut et nytt utskriftsalternativ for jordprøver. PDF utskrift finner du under VerktøyJordprøver fanen. Utskriften har samme innhold som de tradisjonelle analyse utskriftene som jordanalysefirmaene bruker. Skiftene finner de jordprøvene som er innenfor skiftets grenser det aktuelle året. Hvis du har flere år tilgjengelig i tidsslideren velges det laveste. Skal du skrive ut en jordprøve oversikt for 2012 flytt den laveste slideren over 2012. (Ved oppstart er standard tidsintervall nå 2011-2012 i tidsslideren.)

I Gjødselplaner har det i Tilførsel bildet kommet et nytt felt som angir rekkefølgen på gjødslingene. I planleggingsfasen er det ikke naturlig å sette inn dato for gjødslingene, det gjøres når gjødslingen er utført. Nå har planleggeren en enkel måte å merke rekkefølgen på de planlagte gjødslingene.

Jordplan presentasjon fra første samling på miljøplan kurset hos NLR Viken

Presentasjonen finner du på Slideshare. Har du spørsmål eller kommentarer kan det sendes på epost til kontakt@jordplan.no

Syndiker innhold