Ustabilitet hos Kartverket

Vi har fått denne melding fra kartverkert idag :

Kartverket opplever i dag (15.03) store driftsproblemer med sine WMS og cache-tjenester. vi jobber for å løse problemet så fort som mulig, og håper å være tilbake til normalen i løpet av dagen

Dokumentasjon fanen har link til status på kartverkets servere .

Vedlikehold lørdag 10. mars

Vi skal gjøre endringer som krever at databasen ikke er i bruk. Applikasjonen vil derfor være utilgjengelig lørdag 10. mars. Arbeidet starter kl 9 og er ventet å ta noen timer.

GPS data fra Skolmar

Nå kan vi automatisk opprette skifter fra de teigene som blir målt opp i forbindelse med jordanalyser fra Skolmar Jordlaboratorium. Les mer på jordplan bloggen.

Utskrift av jordanalyser og rekkefølge på gjødslinger

Vi har ikveld lagt ut et nytt utskriftsalternativ for jordprøver. PDF utskrift finner du under VerktøyJordprøver fanen. Utskriften har samme innhold som de tradisjonelle analyse utskriftene som jordanalysefirmaene bruker. Skiftene finner de jordprøvene som er innenfor skiftets grenser det aktuelle året. Hvis du har flere år tilgjengelig i tidsslideren velges det laveste. Skal du skrive ut en jordprøve oversikt for 2012 flytt den laveste slideren over 2012. (Ved oppstart er standard tidsintervall nå 2011-2012 i tidsslideren.)

I Gjødselplaner har det i Tilførsel bildet kommet et nytt felt som angir rekkefølgen på gjødslingene. I planleggingsfasen er det ikke naturlig å sette inn dato for gjødslingene, det gjøres når gjødslingen er utført. Nå har planleggeren en enkel måte å merke rekkefølgen på de planlagte gjødslingene.

Jordplan presentasjon fra første samling på miljøplan kurset hos NLR Viken

Presentasjonen finner du på Slideshare. Har du spørsmål eller kommentarer kan det sendes på epost til kontakt@jordplan.no

Vedlikehold tirsdag 31. januar

Det vil bli utført vedlikeholdsarbeid på jordplan serverene tirsdag den 31. januar, etter kl 17. Tjenesten vil i dette tidsrommet ikke kunne laste eller lagre data. Kl. 23.35 var serverene tilbake.

Ustabilitet hos Statens Kartverk på topologisk kart

Kl. 21.30 Jordplan brukere opplever i øyeblikket rosa ruter istedet for kart. Det er kartverkets WMS cache som ikke responderer. Bytt til ortofoto, den fungerer utmerket selv om WMS Cache er nede. Alle funksjoner i jordplan.no fungerer. Vil du se status på kartverkets tjenester som jordplan benytter se denne linken http://baat.geonorge.no/SKOUTrafLys/traflys/traflys.zul?&update=30&Exter...

Oppdatering kl. 23.32 Cache har begynt å virke igjen.

Ortofoto i Jordplan

Siste ortofoto for hele Norge er nå tilgjengelig i jordplan.no I menyen på venstre side etter innlogging Kartlag > Statkart > finner du nå flyfoto som kan brukes istedet for det vanlige topografiske Norgeskartet. Dine egne data vises alltid foran ortofoto. Les mer i jordplan bloggen.

Kurs i bruk av Jordplan

Jordplan AS holder kurs i bruk av Jordplan mandag 23. januar i Sandvika. Påmelding snarest ved å sende en epost til kontakt@jordplan.no

Klienten starter nå med 2011-2012

Når klienten nå startes så vises skifter og jordprøver for 2011 og 2012 som standard. Bruk "slideren" under fanene for jordprøver og skifter for å se 2010 og lenger tilbake.

Syndiker innhold