Rettet en feil i lagring av gjennomsnittlig P-Al tall for et skifte

Vi ble igår gjort oppmerksom på en feil ved lagringen av gjennomsnittlig P-AL tall for et skifte i gjødselplanbildet. Hvis man har lagret en gjødselplan mer enn en gang ble P-Al verdien overskrevet med K-Al verdien. Som regel fører det til litt for høyt bidrag av fosfor fra jorda i den automatiske justeringen fra jordanalyser. Men det gjør ikke noe stort utslag. Vi har også tidligere sett behovet for en egen knapp for å oppdatere de gjennomsnittlige jordanalyse tallene i gjødselplan bildet hvis vi har overstyrt verdiene. Denne knappen har nå kommet øverst til høyre i gjødselplanbildet.

For å vite om dette har noen betydning for din gjødselplan gå gjennom skiftene og se på P-Al og K-Al tall, er de like trykker du på knappen Hent verdi fra jordprøver og deretter Lagre Det er sjelden at gjennomsnitt av P-AL og K-Al tallene blir like.