Ustabilitet hos Kartverket

Vi har fått denne melding fra kartverkert idag :

Kartverket opplever i dag (15.03) store driftsproblemer med sine WMS og cache-tjenester. vi jobber for å løse problemet så fort som mulig, og håper å være tilbake til normalen i løpet av dagen

Dokumentasjon fanen har link til status på kartverkets servere .
Jordplans databaser ogr Skog og Landskaps karttjenester er ikke berørt, fungerer selv om Kartverket er nede. Våre brukere kan oppleve treg respons på kart og ortofoto, eller at manglende karttjenester vises som rosa lag, men applikasjonen kan brukes som vanlig.