driftsmelding

Driftsmeldinger

Rapportert Javascript problem

Problemet er nå løst. Du må logge inn på nytt (dvs åpne nettleser med jordplan.no på nytt) hvis du allerede har en sesjon åpen!
Problemet berørte kun nettleser versjonen av jordplan.no. Jordplan appen har hele tiden virket uten problemer.

Dette er nå historie fra tidligere idag.
Vennligst vent mens applikasjonen laster. Du må ha JavaScript slått på for å bruke Jordplan.

Nye kommunenummer 1. januar 2020

Mange kommunenummer har endret seg 1. januar grunnet sammenslåinger av fylker. Se melding på Regjeringen.no.
En komplett oversikt over gamle og nye kommunenummer finnes hos Kartverket

Kartverket har en side hvor du kan legge inn ditt gamle nummer og få det nye gårds og bruksnummeret
I noen tilfeller hvor kommuner er slått sammen endrer også gårds- og bruksnummer seg. Er du usikker kan du sjekke Seeiendom. Vet du hverken hva gammelt eller nytt gårds og bruksnr er på en eiendom, kan du også søke på gateadresse.

Kartverkets servere har problemer!

Det ser ut som Topologisk kart (FKB) ikker er tilgjengelig nå, og våre brukere får bare røde flater istedet for kart. Jordplan virker, men bruk Flyfoto eller noen av noen NIBIOs kart hvis du trenger bakgrunnskart. Kartverkets statussider at alt er iorden etter gårsdagen problemer, men det er dessverre ikke tilfelle.

Applikasjonssvakhet - Visningen av veksttype på vekster kan bli borte

Vi har fått meldinger om at noen opplever at de legger inn årets vekst på Vekstfanen, men når de lagrer endringene forsvinner visningen av veksttype på enkelte vekster. Dataene er lagret, og riktig visning kommer tilbake når nettleseren oppfriskes. (Oppfrisk knappen på fanen er ikke tilstrekkelig). Veksttypen vises på Gjødselplan fanen, men det kan være nødvendig å oppdatere oversikten ved å velge året på nytt i gjødselplanen hvis du allerede hadde en liste over vekster åpen.

NIBIO har problemer 24. februar

Fra ca. kl. 18.00 25.2.17 er NIBIO tjenesten tilbake i drift
Nær sagt alle NIBIO sine tjenester har problemer i kveld 24. februar. Det medfører at Hent skifter i Jordplan, ikke fungerer. Tjenesten brukes når nye brukere opprettes, eller du skal endre listen over gårds og bruksnummer på din driftsenhet, og forsøker å lagre endringene.

Feil på tjenesten som henter areal for gårds og bruksnummer

Problemet ble løst kl. 11.55 14.1.17
Når du registrerer nye gårds og bruksnummer idag får du beskjeden Kunne ikke finne gårds- og bruksnummer i matrikkel. Sjekk at du har oppgitt kommune-,gårds- og bruksnummer i riktig format. Du kan endre dette under "Kontoinformasjon". Kartet vil komme opp for hele Norge, ta kontakt med kontakt@jordplan.no hvis du trenger hjelp.

Problemer med fakturering

Oppdatering: Problemet ble løst av vår leverandør 12. januar.

På grunn av tekniske problemer eller ikke-annonsert endring hos leverandøren av vårt økonomisystem har vi for øyeblikket ikke mulighet for å sende ut fakturaer. Disse vil bli ettersendt så snart som mulig.

NIBIO (Skog og Landskap) vedlikehold 15. desember

Enkelte funksjoner i Jordplan vil være utilgjengelige torsdag 15. desember grunnet at NIBIO skal flytte sine tjenester.

Kartverkets server har problemer

Oppdatert 09.20 Flybilder og Topologisk kart ser nå ut til å være tilbake
Idag 16. september ser det ut som Kartverket har gått fra vondt til verre. Såvidt vi ser mangler nå både Topologisk bagrunnskart og Flybilder. Jordplan og alle tjenester hos NIBIO virker, men våre kunder opplever hvite eller rosa ruter som kartbakgrunnn, men egne skifter, vekster, jordprøver og annet som er tegnet på kartet virker.

Flyttedag torsdag 2. juni

Jordplan flytter til nye lokaler torsdag 2. juni, og dette innebærer også flytting av teknisk utstyr. I den anledning vil det forekomme at nettsiden ikke svarer. Arbeidet begynner ca 7:30 og er forventet å vare i ca en time.

Syndiker innhold