Nye kommunenummer 1. januar 2020

Mange kommunenummer har endret seg 1. januar grunnet sammenslåinger av fylker. Se melding på Regjeringen.no.
En komplett oversikt over gamle og nye kommunenummer finnes hos Kartverket

Kartverket har en side hvor du kan legge inn ditt gamle nummer og få det nye gårds og bruksnummeret
I noen tilfeller hvor kommuner er slått sammen endrer også gårds- og bruksnummer seg. Er du usikker kan du sjekke Seeiendom. Vet du hverken hva gammelt eller nytt gårds og bruksnr er på en eiendom, kan du også søke på gateadresse.