driftsmelding

Driftsmeldinger

Kartverkets matrikkel tjeneste nede mellom 18.00 13.nov til 14. nov 07.00

Oppdatert kl. 22.00 13. nov. :Manglende tjenester fra Kartverkets matrikkelløsning fører også til at flere av Skog og Landskaps tjenester er nede i samme periode. Alle Jordplan data er tilgjengelig som vanlig. Nye brukere, eller brukere som oppdaterer sine gårds og bruksnummer kan oppleve at de får Norges kartet istedet for de eiendommene man har registrert. Problemet løses ved å lagre gårds og bruksnummer på nytt når Kartverkets tjenester er tilbake.

Skog og Landskap har problemer i helgen10 - 11 november

Oppdatert kl. 13.00 11. nov. : Nå ser det ut som tjenestene er i normal drift. Opplever du noen problemer send epost til kontakt@jordplan.no.

Skog og Landskap tjenestene er stabile igjen

Alle tjenester hos Skog og Landskap var tilbake fra ca. 00.30 idag onsdag 17. oktober. Registrering av nye eiendommer fungerer igjen etter den planlagte nedetiden igår kveld.

Nå er det 2012 - 2013 i tidsslideren

Nå starter tidsslideren med 2012 - 2013 istedet for 2011 - 2012 som standard verdi. For å se tidligere års skifter er det bare å skyve på den nederste slideren på tidslinjen. Mange har startet planleggingen av 2013 sesongen, og husk at det bare er skiftene med vekster som må lages nye for hvert år. Jordprøvene gjelder inntil det blir satt en utløpsdato. Skifter for nytt år lages enkelt med Verktøy på Skiftefanen. Gjødselplanen har nå 2013 som standard sesong.

Normbehovet for Eng

Vi har idag korrigert nærinsgbehovet i veksttabellen for Eng typene på grunn av en feilregistrering. De som har laget gjødselplaner for Eng vil derfor se en økning av N behovet i gjødselplanbildet hvis de har brukt normalavling i planleggingen. Vi minner samtidig om betydningen av at man bruker den lokale kunnskapen om plantenes behov og avlingsnivå, og bruker muligheten til å legge inn manuelle justeringer av behovet hvis man synes anbefalt behov stemmer dårlig. Yara oppgir f. eks. i sine gjødslingsråd et intervall på behovet i tillegg til en normverdi.

Import og eksport av jordanalyser til Excel

Vi har rettet en svakhet i eksport og import av jordanalyser til Excel. Problemet var at vi mistet nøyaktighet på noen koordinater når vi lagret koordinatene som tekst. Vi skriver nå koordinatene binært til Excel, og bevarer nøyaktoigheten uten problemer. Det betyr at filer som du har eksportert tidligere ikke kan kan leses inn igjen. Vi regner ikke med at dette er noe praktisk problem, Excel eksport og import er primært for de som har behov for å gjøre mange endringer på data, f. eks. oppdatere Gyldighetsdatoer på jordanalyser når man har flere generasjoner av jordanalyser (Bulk update)

Kartverkets servere sliter igjen

Kartverkets cache tjenester har idag 12.4.2012 igjen problemer med WMS og cache-tjenester. Istedet for kartet kommer det rosa ruter, som er hva du ser når kartverket tjenester ikke svarer. Ortofoto fra kartverket er tilgjengelig.

Dokumentasjon fanen har link til status på kartverkets servere. .

Ustabilitet hos Kartverket

Vi har fått denne melding fra kartverkert idag :

Kartverket opplever i dag (15.03) store driftsproblemer med sine WMS og cache-tjenester. vi jobber for å løse problemet så fort som mulig, og håper å være tilbake til normalen i løpet av dagen

Dokumentasjon fanen har link til status på kartverkets servere .

Vedlikehold lørdag 10. mars

Vi skal gjøre endringer som krever at databasen ikke er i bruk. Applikasjonen vil derfor være utilgjengelig lørdag 10. mars. Arbeidet starter kl 9 og er ventet å ta noen timer.

Vedlikehold tirsdag 31. januar

Det vil bli utført vedlikeholdsarbeid på jordplan serverene tirsdag den 31. januar, etter kl 17. Tjenesten vil i dette tidsrommet ikke kunne laste eller lagre data. Kl. 23.35 var serverene tilbake.

Syndiker innhold