Kartverkets matrikkel tjeneste nede mellom 18.00 13.nov til 14. nov 07.00

Oppdatert kl. 22.00 13. nov. :Manglende tjenester fra Kartverkets matrikkelløsning fører også til at flere av Skog og Landskaps tjenester er nede i samme periode. Alle Jordplan data er tilgjengelig som vanlig. Nye brukere, eller brukere som oppdaterer sine gårds og bruksnummer kan oppleve at de får Norges kartet istedet for de eiendommene man har registrert. Problemet løses ved å lagre gårds og bruksnummer på nytt når Kartverkets tjenester er tilbake.