Planlagt nedetid hos Skog og Landskap fredag 14. desember kl 16.00 - 16.30

Alle data i Jordplan og hos Kartverket vil være tilgjengelig i denne perioden, men nye brukere eller oppdatering av gårds og bruksnummer vil ikke fungere og kart fra Skog og Landskap vil ikke være tilgjengelig i denne halvtimen.