Nå er det 2012 - 2013 i tidsslideren

Nå starter tidsslideren med 2012 - 2013 istedet for 2011 - 2012 som standard verdi. For å se tidligere års skifter er det bare å skyve på den nederste slideren på tidslinjen. Mange har startet planleggingen av 2013 sesongen, og husk at det bare er skiftene med vekster som må lages nye for hvert år. Jordprøvene gjelder inntil det blir satt en utløpsdato. Skifter for nytt år lages enkelt med Verktøy på Skiftefanen. Gjødselplanen har nå 2013 som standard sesong.