Kartverkets servere sliter igjen

Kartverkets cache tjenester har idag 12.4.2012 igjen problemer med WMS og cache-tjenester. Istedet for kartet kommer det rosa ruter, som er hva du ser når kartverket tjenester ikke svarer. Ortofoto fra kartverket er tilgjengelig.

Dokumentasjon fanen har link til status på kartverkets servere. .
Jordplans databaser og Skog og Landskaps karttjenester er ikke berørt, og fungerer selv om enkelte av Kartverkets tjenester er nede. Jordplans brukere kan oppleve at manglende karttjenester vises som rosa lag, men jordplan.no applikasjonen kan brukes som vanlig.