Kartverkets server har problemer

Oppdatert 09.20 Flybilder og Topologisk kart ser nå ut til å være tilbake
Idag 16. september ser det ut som Kartverket har gått fra vondt til verre. Såvidt vi ser mangler nå både Topologisk bagrunnskart og Flybilder. Jordplan og alle tjenester hos NIBIO virker, men våre kunder opplever hvite eller rosa ruter som kartbakgrunnn, men egne skifter, vekster, jordprøver og annet som er tegnet på kartet virker.

Igår og idag opplever vi mye feil med Kartverkets leveranse av Topologisk kart. Bruk flybilder som alternativ bakgrunn hvis du ikke liker de rød rutene som kan komme når Kartverkets cache server feiler. Ser du under Dokumentasjon så finner du en link til Kartverkets statussider. Den blir som regel oppdatert etter at problemene dukker opp, men er en grei referanse.