Kartverkets servere har problemer!

Det ser ut som Topologisk kart (FKB) ikker er tilgjengelig nå, og våre brukere får bare røde flater istedet for kart. Jordplan virker, men bruk Flyfoto eller noen av noen NIBIOs kart hvis du trenger bakgrunnskart. Kartverkets statussider at alt er iorden etter gårsdagen problemer, men det er dessverre ikke tilfelle.