Applikasjonssvakhet - Visningen av veksttype på vekster kan bli borte

Vi har fått meldinger om at noen opplever at de legger inn årets vekst på Vekstfanen, men når de lagrer endringene forsvinner visningen av veksttype på enkelte vekster. Dataene er lagret, og riktig visning kommer tilbake når nettleseren oppfriskes. (Oppfrisk knappen på fanen er ikke tilstrekkelig). Veksttypen vises på Gjødselplan fanen, men det kan være nødvendig å oppdatere oversikten ved å velge året på nytt i gjødselplanen hvis du allerede hadde en liste over vekster åpen.