Jordplan oppdatert med støtte for Internet Explorer 10

Vi gjør kontinuerlig oppdateringer og forbedringer basert på de situasjonene vi logger på Jordplan serverene. Vi anbefaler å bruke Google Chrome som nettleser, siden den er raskere enn de fleste til å håndtere Javascript som Jordplan bruker. Vi har i det siste sett at det har kommet noen feilmeldinger fra brukere med Windows 7 som operativsystem og IE10 som nettleser. Vi har ikveld oppdatert våre verktøy og vi skal nå ha full støtte for IE 10, ytelsen i den nye utgaven er mange ganger raskere enn IE 9. Vi fraråder fortsatt Internet Explorer 9, fordi den gir en dårligere opplevelse.

Målet er at Jordplan til enhver tid skal støtte alle operativsystemer og nettleserere i nyere versjoner. Men siden nettleserene hele tiden er i utvikling vil det alltid være noen nettlesere som er bedre enn andre til å løse våre oppgaver. Google Chrome er også tilgjengelig på flere operativsystemer og er derfor enkel å bruke for oss som flytter mellom ulike maskiner.

Nå kan du registrere arbeid i Jordplan

Når du starter Jordplan nå har det kommet en ny fane Arbeid For å gjøre din første registrering trykk på Ny

Arbeidsregistrering kan gjøres på Skifter eller Vekster. Vi anbefaler primært at arbeid registreres mot Vekster. Listen over Skifter og Vekster er automatisk laget ut fra gjeldende Skifter og Vekster, basert på datoen du har oppgitt. Det er enkelt å registrere en arbeidspoperasjon på flere vekster (Hold) ved å velge flere Vekster i listen med Ctrl eller Cmd. For å registrere Arbeid kan du selv definere hvilke Arbeidsoperasjoner, Redskaper, Kjøretøy og sjåfører du har. Listen over Skifter og Vekster er automatisk laget ut fra gjeldende Skifter og Vekster.

Legge inn nye valg i listene kan gjøres på Arbeidsoperasjoner, Redskap, Kjøretøy og Bruker (sjåfør) :
+   Legger til en ny
-   Sletter den du har valgt
/   Redigerer navnet på den valgte

i Arbeidsoperasjoner har vi lagt inn noen standarder som er merket med *, men også her kan du legge inn dine egne i tillegg på samme måte.

For å redigere egendefinerte valglister på høyre side må du først klikke på Ny øverst til venstre for å få adgang til registreringene. Når du har lagt inn dine egne lister, kan du slette den registreringen du opprettet. Alle endringer autolagres, men du må gå ut av feltet for at vi skal vite at du er ferdig, det er derfor en Lagre knapp, men den sjekker bare at du har gått ut av feltet.

Dette er første del, og du savner sikkert rapportering, men det kommer. Det gjør også registrering på mobil og nettbrett. Les mer om Hvordan komme igang med Jordplan Her finner du det du trenger fra du oppretter brukeren og vi går gjennom alle hovedfunksjonene i Jordplan. Dette dokumentet finner du også under Dokumentasjon fanen i Jordplan. Der finner du også en større utgave av dokumentet egnet for utskrift.

Gjødselplanlegging forbedret

Det er satt i drift noen forbedringer på Gjødselplanmodulen i Jordplan.

Gjødselplanen settes opp fra arealet på kartet for de enkelte vekstene. Jordprøvene innenfor området er grunnlaget for jordprøveverdiene i gjødselplanen. Med små hold eller smale striper med grasdekte vegetasjonssoner langs bekker ble det derfor ofte arealer med vekster uten jordanalyser. Hvis det ikke er minst en jordprøve innenfor arealet til en vekst, fikk du en feilmelding om manglende jordanalyser. Derfor henter vi nå Veksten jordprøvedata fra det skiftet som veksten er innenfor. Hvis gjennomsnittet for skiftet ikke er representativt kan du endre jordprøvedata direkte i gjødselplanbildet.

Vi har sett noen tilfeller hvor det kunne oppstå dobbeltrapportering på lagrede gjødselplaner, dette er nå gjort mer robust. Videre er feilmeldingene ved manglende angivelse av jordprøver forbedret, slik at du slipper å lukke feilmeldinger hver gang du går ut av et feilt. Feilmeldingen skrives nå ut en gang på skjermbildet i rødt, og forsvinner når nødvendige felt er utfyllt.

Nytt kart - Egnethets kart for grønnsaker i Vestfold

Skog og Landskap har produsert et egnethetskart for grønnsaker i Vestfold Skog og Landskap produserer mange kart for landbruket, og data er tilgjengelig i Jordplan som WMS data, og viser betydning av at data er tilgjengelig i henhold til offisielle standarder.

Jordplan er en løsning både for de som eier jord og de som leier jord. Kart fra Skog og Landskap med Jordkvalitet, Jordsmonn og de nye Egnethetskartene for grønnsaker i Vestfold, sammen vekstskifte data er svært viktig for mange produksjoner. Vekstskifte, jordanalyser og avlingshistorikk registreres i Jordplan. Dette gir et godt grunnlag for både utleier og leier av jord for både prisforhandlinger og langsiktig plan for utnyttelse av arealene.

Eksempel på egnethetskart for salat i Jordplan

Har du fått nyheter fra Jordplan ?

På fredag sendte vi ut nyhetsbrev etter epost listen vår. Det sendes ut mye epost om dagen og mange har filtre som kan stoppe vår epost. For å være sikker på at du får den eposten vi sender ut inntil en gang pr. måned kan du legge vår epost adresse kontakt@jordplan.no til i din adressebok.

Hvis du ikke har mottatt våre eposter kan det hende at du ikke er på listen.


Eller les QR koden nederst i meldingen med smarttelefonen hvis du foretrekker det.

Du kan slette deg fra listen ved å bruke lenken som alltid står nederst i alle eposter vi sender ut etter epostlisten vår.

Du finner også Jordplan på Facebook Jordplan på Facebook og vi er veldig glade for alle som Liker siden vår. Jordplan er også på twitter her finner du korte meldinger fra oss og mange lenker til aktuellt stoff som vi kommer over i vårt arbeid med utviklingen av Jordplan, både nasjonalt og internasjonalt. Følg oss og du blir orientert om hvem som er med og inspirerer oss.

Riksantikvaren har kommet til Jordplan

Vi har idag lagt til et nytt datasett i Jordplan, Du finner den under mappen Dir. for Naturforvaltning i Kartlag menyen. Askeladden databasen inneholder alle kulturminner som er registrert hos Riksantikvaren. I Jordplan viser vi kulturminnesymbolet i kartet. Jordplan er nå ytterligere komplettert med data som holder din miljøplan ajour. (Vedlagt finner du et stort bilde av karteksemplet)

Jordplan på twitter

Twitter er en populær mikrobloggtjeneste. Opprett en bruker og følg oss. Hos oss og andre finner du mye interessant.

Pressemelding: Eurofins og Jordplan samarbeider

Mobilløsning, kart og direkte kontakt med lab systemet hos Eurofins er stikkord for den nye løsningen for effektive jordanalyser. Og du får resultatene ferdig levert i din egen database. Les mer i den vedlagte pressemeldingen

Tekniske problemer onsdag kveld

Vi beklager tekniske problemer på onsdag kveld. Personer uten tilknytning til oss prøvde å indeksere to nettsider som lå på samme tjener og sendte i den anledning hundrevis av forespørsler per sekund. Dette førte til at Jordplan til tider var utilgjengelig og det ble besluttet å flytte Jordplan til ny tjener.

Endring i Geostatistikk

Nye endringer per 5. februar 2013:

 • Kalsium (Ca-AL) går fra 50 til 100 (tidligere 80 til 140)
 • Syreløselig kalium (KHNO3) er tatt med , 50 til 100
  • Vi har endret skalaene på geostatistikken for å bedre kunne utnytte fargespekteret:

   • pH går fra 5,5 til 7,0 (tidligere fra 5,0)
   • Kobber går fra 0,2 til 8,0 (tidligere fra 0,8)
   • Bor går fra 0 til 3,0 (tidligere fra 0,1 til 8 , før dette fra 1,5)
   • Mangan er ny i geostatistikken, fra 3,0 til 10,0
    • Utvis forsiktighet når du bruker geostatistikk, det er en presentasjon som baserer seg på jordprøvene og er ikke bedre enn datagrunnlaget den baserer seg på. Den tar heller ikke høyde for veksters ulike behov.

Syndiker innhold