Gjødselplanlegging forbedret

Det er satt i drift noen forbedringer på Gjødselplanmodulen i Jordplan.

Gjødselplanen settes opp fra arealet på kartet for de enkelte vekstene. Jordprøvene innenfor området er grunnlaget for jordprøveverdiene i gjødselplanen. Med små hold eller smale striper med grasdekte vegetasjonssoner langs bekker ble det derfor ofte arealer med vekster uten jordanalyser. Hvis det ikke er minst en jordprøve innenfor arealet til en vekst, fikk du en feilmelding om manglende jordanalyser. Derfor henter vi nå Veksten jordprøvedata fra det skiftet som veksten er innenfor. Hvis gjennomsnittet for skiftet ikke er representativt kan du endre jordprøvedata direkte i gjødselplanbildet.

Vi har sett noen tilfeller hvor det kunne oppstå dobbeltrapportering på lagrede gjødselplaner, dette er nå gjort mer robust. Videre er feilmeldingene ved manglende angivelse av jordprøver forbedret, slik at du slipper å lukke feilmeldinger hver gang du går ut av et feilt. Feilmeldingen skrives nå ut en gang på skjermbildet i rødt, og forsvinner når nødvendige felt er utfyllt.