Nå kan du registrere arbeid i Jordplan

Når du starter Jordplan nå har det kommet en ny fane Arbeid For å gjøre din første registrering trykk på Ny

Arbeidsregistrering kan gjøres på Skifter eller Vekster. Vi anbefaler primært at arbeid registreres mot Vekster. Listen over Skifter og Vekster er automatisk laget ut fra gjeldende Skifter og Vekster, basert på datoen du har oppgitt. Det er enkelt å registrere en arbeidspoperasjon på flere vekster (Hold) ved å velge flere Vekster i listen med Ctrl eller Cmd. For å registrere Arbeid kan du selv definere hvilke Arbeidsoperasjoner, Redskaper, Kjøretøy og sjåfører du har. Listen over Skifter og Vekster er automatisk laget ut fra gjeldende Skifter og Vekster.

Legge inn nye valg i listene kan gjøres på Arbeidsoperasjoner, Redskap, Kjøretøy og Bruker (sjåfør) :
+   Legger til en ny
-   Sletter den du har valgt
/   Redigerer navnet på den valgte

i Arbeidsoperasjoner har vi lagt inn noen standarder som er merket med *, men også her kan du legge inn dine egne i tillegg på samme måte.

For å redigere egendefinerte valglister på høyre side må du først klikke på Ny øverst til venstre for å få adgang til registreringene. Når du har lagt inn dine egne lister, kan du slette den registreringen du opprettet. Alle endringer autolagres, men du må gå ut av feltet for at vi skal vite at du er ferdig, det er derfor en Lagre knapp, men den sjekker bare at du har gått ut av feltet.

Dette er første del, og du savner sikkert rapportering, men det kommer. Det gjør også registrering på mobil og nettbrett. Les mer om Hvordan komme igang med Jordplan Her finner du det du trenger fra du oppretter brukeren og vi går gjennom alle hovedfunksjonene i Jordplan. Dette dokumentet finner du også under Dokumentasjon fanen i Jordplan. Der finner du også en større utgave av dokumentet egnet for utskrift.