Nytt kart - Egnethets kart for grønnsaker i Vestfold

Skog og Landskap har produsert et egnethetskart for grønnsaker i Vestfold Skog og Landskap produserer mange kart for landbruket, og data er tilgjengelig i Jordplan som WMS data, og viser betydning av at data er tilgjengelig i henhold til offisielle standarder.

Jordplan er en løsning både for de som eier jord og de som leier jord. Kart fra Skog og Landskap med Jordkvalitet, Jordsmonn og de nye Egnethetskartene for grønnsaker i Vestfold, sammen vekstskifte data er svært viktig for mange produksjoner. Vekstskifte, jordanalyser og avlingshistorikk registreres i Jordplan. Dette gir et godt grunnlag for både utleier og leier av jord for både prisforhandlinger og langsiktig plan for utnyttelse av arealene.

Eksempel på egnethetskart for salat i Jordplan