"Skifter" er nå delt opp i "Skifter" og "Vekster"


Tidligere har skifter i Jordplan hatt en levetid på ett år og samme objekt har representert både eiendomsteigen og veksten som gror på den. Dette er en modell som har blitt brukt i mange løsninger, men den gjenspeiler ikke virkeligheten. Eiendomsteigene har ofte lang levetid, mens vekstene (holdene) legger beslag på kun en del av arealet i noen få måneder. For å kunne levere et bedre og mere intuitivt produkt har vi splittet opp skifte-objektene og endret oppløsningen i applikasjonen til datoer istedet for år.

Vi har gjort følgende endringer:

  • Skifter har blitt splittet opp i Skifter og Vekster. Skifter representerer eiendomsteiger, vekster er en vekstsesong for en veksttype
  • Hver av Skifter og Vekster har fått en Fra-dato og en Til-dato, på samme måte som Jordprøver
  • Tids-slideren, hvor du tidligere kunne velge aktive år i applikasjonen, har blitt erstattet av to datofelter

Dette har følgende konsekvenser for deg som bruker:

  • Du kan dele skiftene dine opp i hold, og du kan ha flere hold på det samme arealet
  • Etter konvertering har vekstene en gyldighet fra 1.mars til 1. oktober det året som var registrert på det opprinnelige skiftet
  • Etter konvertering har skiftene som var gyldige i 2013 ingen Til-dato, slik at de kan brukes over flere år
  • Gjødselsplaner er koblet til vekster, ikke skifter. Du må derfor kopiere veksten til ny sesong, selv om den er flerårig.
  • Vekster har et "Holdnummer" som er satt til skiftenummeret, men du kan bruke bokstaver. F.eks. 10A på skiftet 10

Ny klient

Gammel klient