Riksantikvaren har kommet til Jordplan

Vi har idag lagt til et nytt datasett i Jordplan, Du finner den under mappen Dir. for Naturforvaltning i Kartlag menyen. Askeladden databasen inneholder alle kulturminner som er registrert hos Riksantikvaren. I Jordplan viser vi kulturminnesymbolet i kartet. Jordplan er nå ytterligere komplettert med data som holder din miljøplan ajour. (Vedlagt finner du et stort bilde av karteksemplet)