Endring i Geostatistikk

Nye endringer per 5. februar 2013:

 • Kalsium (Ca-AL) går fra 50 til 100 (tidligere 80 til 140)
 • Syreløselig kalium (KHNO3) er tatt med , 50 til 100
  • Vi har endret skalaene på geostatistikken for å bedre kunne utnytte fargespekteret:

   • pH går fra 5,5 til 7,0 (tidligere fra 5,0)
   • Kobber går fra 0,2 til 8,0 (tidligere fra 0,8)
   • Bor går fra 0 til 3,0 (tidligere fra 0,1 til 8 , før dette fra 1,5)
   • Mangan er ny i geostatistikken, fra 3,0 til 10,0
    • Utvis forsiktighet når du bruker geostatistikk, det er en presentasjon som baserer seg på jordprøvene og er ikke bedre enn datagrunnlaget den baserer seg på. Den tar heller ikke høyde for veksters ulike behov.