"Skifter" er nå delt opp i "Skifter" og "Vekster"


Tidligere har skifter i Jordplan hatt en levetid på ett år og samme objekt har representert både eiendomsteigen og veksten som gror på den. Dette er en modell som har blitt brukt i mange løsninger, men den gjenspeiler ikke virkeligheten. Eiendomsteigene har ofte lang levetid, mens vekstene (holdene) legger beslag på kun en del av arealet i noen få måneder. For å kunne levere et bedre og mere intuitivt produkt har vi splittet opp skifte-objektene og endret oppløsningen i applikasjonen til datoer istedet for år.

Vi har gjort følgende endringer:

  • Skifter har blitt splittet opp i Skifter og Vekster. Skifter representerer eiendomsteiger, vekster er en vekstsesong for en veksttype
  • Hver av Skifter og Vekster har fått en Fra-dato og en Til-dato, på samme måte som Jordprøver
  • Tids-slideren, hvor du tidligere kunne velge aktive år i applikasjonen, har blitt erstattet av to datofelter

Dette har følgende konsekvenser for deg som bruker:

  • Du kan dele skiftene dine opp i hold, og du kan ha flere hold på det samme arealet
  • Etter konvertering har vekstene en gyldighet fra 1.mars til 1. oktober det året som var registrert på det opprinnelige skiftet
  • Etter konvertering har skiftene som var gyldige i 2013 ingen Til-dato, slik at de kan brukes over flere år
  • Gjødselsplaner er koblet til vekster, ikke skifter. Du må derfor kopiere veksten til ny sesong, selv om den er flerårig.
  • Vekster har et "Holdnummer" som er satt til skiftenummeret, men du kan bruke bokstaver. F.eks. 10A på skiftet 10

Ny klient

Gammel klient

Driftsforstyrrelse hos Jordplan er rettet

Natt til lørdag oppstod det en feil på server som gjorde at brukerdata ikke ble vist etter innlogging. Tjenesten var tilbake i normal drift kl 14.

Planlagt nedetid hos Skog og Landskap fredag 14. desember kl 16.00 - 16.30

Alle data i Jordplan og hos Kartverket vil være tilgjengelig i denne perioden, men nye brukere eller oppdatering av gårds og bruksnummer vil ikke fungere og kart fra Skog og Landskap vil ikke være tilgjengelig i denne halvtimen.

Kartverkets matrikkel tjeneste nede mellom 18.00 13.nov til 14. nov 07.00

Oppdatert kl. 22.00 13. nov. :Manglende tjenester fra Kartverkets matrikkelløsning fører også til at flere av Skog og Landskaps tjenester er nede i samme periode. Alle Jordplan data er tilgjengelig som vanlig. Nye brukere, eller brukere som oppdaterer sine gårds og bruksnummer kan oppleve at de får Norges kartet istedet for de eiendommene man har registrert. Problemet løses ved å lagre gårds og bruksnummer på nytt når Kartverkets tjenester er tilbake.

Skog og Landskap har problemer i helgen10 - 11 november

Oppdatert kl. 13.00 11. nov. : Nå ser det ut som tjenestene er i normal drift. Opplever du noen problemer send epost til kontakt@jordplan.no.

Agroteknikk 2012

Jordplan har stand D02-06 på Agroteknikk. Planlegg et besøk hos oss og vi gir deg de siste tipsene og kan fortelle om spennende nyheter. Se også Jordplan på Facebook Nye kunder kan registrere seg på på Jordplan standen og bli med i trekningen om en iPad mini med 3G. Vi vil også la eksisterende kunder bli med på trekningen hvis de besøker oss på standen og forteller hva som er brukernavnet til en av oss på Jordplan standen.

Skog og Landskap tjenestene er stabile igjen

Alle tjenester hos Skog og Landskap var tilbake fra ca. 00.30 idag onsdag 17. oktober. Registrering av nye eiendommer fungerer igjen etter den planlagte nedetiden igår kveld.

Nå er det 2012 - 2013 i tidsslideren

Nå starter tidsslideren med 2012 - 2013 istedet for 2011 - 2012 som standard verdi. For å se tidligere års skifter er det bare å skyve på den nederste slideren på tidslinjen. Mange har startet planleggingen av 2013 sesongen, og husk at det bare er skiftene med vekster som må lages nye for hvert år. Jordprøvene gjelder inntil det blir satt en utløpsdato. Skifter for nytt år lages enkelt med Verktøy på Skiftefanen. Gjødselplanen har nå 2013 som standard sesong.

Alt klart for planlegging av neste år

Gjødselprisene er nå på det laveste, innhøstingen er godt igang selv om det blir en lang høst for mange. Planleggging av neste års vekster er nå enklere enn noen gang. På Skifte fanen har det nå kommet nye funksjoner for å lage neste års skifter. Les mer på jordplan bloggen.

Nå kan du lage skiftene automatisk !

Når du har angitt riktig kommune /gårds / og bruksnr for din driftsenhet kan du nå lage alle årets skifter ut fra teig inndelingen hos Skog og Landskap. Det er nå raskere enn noen gang å komme igang med Jordplan. Du kan selvfølgelig redigere de skiftene som lages automatisk, på samme måte som når du tegner skiftene i Jordplan. Les mer på jordplan bloggen.

Syndiker innhold