Nå kan du lage skiftene automatisk !

Når du har angitt riktig kommune /gårds / og bruksnr for din driftsenhet kan du nå lage alle årets skifter ut fra teig inndelingen hos Skog og Landskap. Det er nå raskere enn noen gang å komme igang med Jordplan. Du kan selvfølgelig redigere de skiftene som lages automatisk, på samme måte som når du tegner skiftene i Jordplan. Les mer på jordplan bloggen.