Vedlikehold tirsdag 31. januar

Det vil bli utført vedlikeholdsarbeid på jordplan serverene tirsdag den 31. januar, etter kl 17. Tjenesten vil i dette tidsrommet ikke kunne laste eller lagre data. Kl. 23.35 var serverene tilbake.