Rapportering av arbeid

Den første rapporten på Arbeid er tilgjengelig under Arbeid>Rapporter. Rapporten er et godt eksempel på samspillet mellom skifter og vekster. Rapporten går gjennom alle skiftene og rapporterer det arbeidet som er utført pr. skifte. For hvert skifte skrives det ut hvilke vekster og hvilket arbeid som er registrert på hver vekst. Når du nå ser rapporten er det enklere å frostå hvorfor du har anledning både til å registrere en arbeidsoperasjon på et skifte og en vekst. Hovedregelen er dog at du registrer arbeid enten på skifte eller veksten. Registrer du den begge steder rapportres den også begge steder. Vi synes det er naturlig at de arbeidsoperasjonen som utføres før veksten blir sådd eller plantet registreres på skiftet, og alle arbeidsoperasjoner mens veksten er på jordet registrers på veksten. Unntak kan være hvis det repares en grøft midt i sesongen. Dette arbeidet er jo ikke knyttet til veksten, men skiftet.

Som bruker må du være oppmerksom på at hvis du sletter en vekst som det er registrert arbeid på forsvinner knytningen til veksten for den arbeidsoperasjonen. Du bør derfor endre en vekst og ikke slette og tegne på nytt. Arbeidsoperasjonen i databasen endres ikke, men knytningen til vekst eller skifte blir borte hvis vekst eller skifte slettes.