Dreneringskartet på nett

Webinnsyn landbruk
Stadig flere landbrukskontor tar i bruk Jordplans WMS tjenester når de behandler utbetaling av grøftetilskudd. Nes Landbrukskontor på Romerike tok nylig løsningen i bruk. En epost til Jordplan, og løsningen var operativ allerede neste dag. Nes kommune bruker Norkarts Webinnsyn løsning.

Saksbehandleren er godt fornøyd, og kan selv lage og arkivere den nødvendige dokumentasjon for saksbehandlingen. Samtidig er all drenering da tilgjengelig for landbrukskontoret, og dreneringskartet er nå alltid like godt oppdatert hos kommunen som i bondens egen dokumentasjon. Løsningen gir ikke landbrukskontoret adgang til jordanalyser, gjødselplaner og andre registreringer som er gjort i jordplan.no

Jordplan har også avtale med mange entreprenører som bruker jordplan.no for dokumentasjon av landbruksdrenering. Vi leser idag data fra mange ulike typer GPS utstyr, fra antenner med 1-2 cm nøyaktighet, til antenner med bedre nøyaktighet enn en 1 meter. Vår vurdering er at det viktigste er å få dokumentert grøftesystemet når det grøftes. Da må vi akseptere ulik nøyaktighet, som godt nok. Brukere av jordplan.no kan også selv tegne inn grøfter direkte i kartet. Dette er særlig aktuelt for eldre grøfteskisser som man ønsker overført til nytt kartverk.

Og husk at du også har Jordplan appen hvor kart og innebygd GPS gjør det enkelt å finne frem til grøfter og utløp for vedlikehold.