Kart over Mattilsynets registreringer av potetcystenematoder

Mattilsynet har lagt ut et samlet register for potetcystenematoder (PCN). Det er fritt å laste ned registeret som regneark, som i hovedsak inneholder gårds- og bruksnummer samt året for påvisning.

Jordplan har laget et kart over disse registreringene. Du finner dette under "Diverse" når du velger i treet med kartlag på venstre side.

Oppdatering 7. desember 2015: Vi har nå lest inn alle gårds- og bruksnummer fra "Samlet PCN-register per mai 2014, versjon 2", med unntakene som er nevnt nedenfor:

Det er viktig å være obs på begrensningene:

  • Registeret inneholder kun gårds- og bruksnummer, ikke informasjon om hvor nematoden faktisk har blitt påvist. Basert på dette har vi markert all fulldyrket jord på den aktuelle eiendommen, uten at det betyr at hele arealet er rammet.
  • Eiendommen tilknyttet et gårds- og bruksnummer kan endre seg. Vi har ikke tilgang på historiske data, og forutsetter at eiendomsgrensene er de samme i dag som det året registreringen ble gjort.
  • Enkelte kommune-, gårds- og bruksnummer er ikke lenger i bruk eller kan ikke knyttes til teiger. Nedenfor finner du listen over registreringer som vi ikke har kunnet hente geometrier for.
Kommunennr. Kommunenavn Matrikkel uten teiger
0101 Halden 73/3
0106 Fredrikstad 1/50, 82/69, 1641/10
0135 Råde 30/8, 30/17, 31/2
0136 Rygge 93/33
0215 Frogn 11/1
0236 Nes 104/5, 136/52
0237 Eidsvoll 96/67, 96/74, 136/15, 191/26
0501 Lillehammer 28/7
0528 Østre Toten 92/7, 107/12
0534 Gran 72/3
0625 Nedre Eiker 6/31
0704 Tønsberg 151/11
0706 Sandefjord 153/3, 153/1
0709 Larvik 4002/41
0720 Stokke 2071/9, 2071/13, 2071/15, 2058/97, 2073/3
0830 Nissedal 31/28, 33/122, 35/92
0904 Grimstad 4/58, 5/81, 82/23
0906 Arendal 503/199, 509/57
0919 Froland 13/40
0928 Birkenes 88/87
937 Evje og Hornnes 50/138
1002 Mandal 23/37, 39/5, 39/6, 52/6, 52/34, 75/48, 75/85, 75/136
1003 Farsund 20/17, 28/64, 28/8, 33/85, 33/219, 35/20, 37/47, 38/30, 39/9, 40/38, 103/97
1014 Vennesla 6/68, 6/91, 6/41, 6/424, 19/9
1018 Søgne 16/30, 72/89, 72/90, 72/94, 73/53
1021 Marnardal 52/0
1027 Audnedal 28/32
1029 Lindesnes 55/88, 56/3, 57/102, 152/28, 152/36, 152/52, 174/3, 190/13, 213/20, 214/12
1032 Lyngdal 156/28, 164/9, 167/41, 168/41
1037 Kvinesdal 10/39, 10/44
1103 Stavanger 38/80
1112 Lund 24/42, 26/7
1121 Time 3/102
1124 Sola 10/46
1127 Randaberg 59/111, 60/1, 60/1
1149 Karmøy 25/78
1160 Vindafjord 132/18
1219 Bømlo 49/3
1247 Askøy 29/37
1419 Leikanger 18/47
1421 Aurland 38/19
1422 Lærdal 9/2, 31/230
1424 Årdal 3/33, 6/233, 10/6, 16/157
1426 Luster 88/15, 88/46, 147/9, 167/4