Gjødselplan

Tid for gjødsling

I mange år har vi hatt krav til gjødselplaner. Alle som mottar produksjonstilskudd underskriver hvert år på at de har en gjødselplan. Myndighetene øker nå kontrollen av jordanalyser og gjødselplaner. Det blir fort et betydelig trekk hvis gjødselplan og jordanalyser mangler. Vi har hjulpet mange med å formalisere planen når de får kontroll, og likevel har noen blitt trukket fordi planen ikke var ferdig til sesongstart.

Men det er ikke derfor du skal sette opp gjødselplanen din nå. Du skal lage planen fordi det er enkelt, fornuftig og du kan kanskje lære noe av at du selv setter opp gjødselplan, og tenker gjennom hvorfor du bruker gjødseltypene. Det er en god følelse å ha en dokumentert plan, lett tilgjengelig på hvilken som helst pc og som en app på telefonen. Artikkelen fortsetter

Vi ser også at det tas for lite jordanalyser. Kravet er ikke så strengt til antall analyser for gjødselplanen, og leier du nye arealer har du et år på deg hvis du ikke har gyldige jordprøver. Men du er svært gode økonomiske grunner til at du skal ta jordprøver hvert 5-6 år for hvert 6 -10 da i korn og grasproduksjon. I grønt produksjon bør det flere analyser enn standard pakkene og tettere med prøver for å avdekke variasjoner på jordet.

Hvis du ikke allerede har en plan kan du nå selv lage gjødselplanen på nett ved å bruke https://jordplan.no

Kompetanse på gården
Gjødselplanlegging er å kontrollere en av de årlige store kostnadene i din produksjon. Det er enkelt å sette opp en gjødselplan. Du kan gjøre det selv, og det tar ikke lang tid. Bruk gjerne en rådgiver etterpå, men det er du som kjenner din gård best.

Først kartlegger du gården din, det er en engangsjobb. Leier du jord så setter du også inn leieperioden, du lager derfor en komplett oversikt over driftsenheten din. Sett nummer og navn på skiftene, da er grunnlaget på plass. Hvert år dyrker du nye vekster på jordet. Lag vekstene på skiftene og det er på vekstene du angir hva du dyrker og sort.

For å lage en gjødselplan så kreves det at planen skal justeres etter jordanalyser. Det er mange muligheter for å lese inn gamle analyser i Jordplan, men i verste fall kan du legge prøvene i kartet manuellt hvis det ikke er så mange. Bruk kontakt@jordplan.no hvis du har noen spørsmål.

Gjødselplanen
Gjødselplan på mobil Nå er kartleggingen ferdig, og du er klar til å lage gjødselplanen. I Jordplan har vi normtall for næringsbehov for de fleste vekster, og du angir avlingsnivå for å finne vekstens teoretiske næringsbehov. Deretter korrigerer vi næringsbehovet automatisk med verdiene fra jordanalysene, og vi har vekstens teoretiske næringsbehov.

Du legger inn den gjødslingen du pleier å bruke, og vi forteller deg resultatet i forhold til behovene. Gjødselplanen krever et regnskap for nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K), og det vanlige er å styre etter N behov og deretter velge gjøldseltype som passer best med P og K behov. Gjødsling og næringsbehov i jord er en svært komplisert prosess, legg derfor ikke for stor vekt på tallene. Det viktigste med gjødselplanlegging er at du skal dokumentere at du har en gjennomtenkt plan for gjødslingen og har dokumentert grunnlaget for vurderingene.

Nå kan du skrive ut en oversikt over gjødselbehov på det enkelte jorde, og du har en sammendragsrapport over all gjødsel som gir en oversikt over hvor mye gjødsel av ulike typer du trenger. Skriver du t rapporten til Excel er det også enkelt å legge inn priser og regne ut kostnadene på gjødsel. Fra gjødselplanen kommer det også en rapport over såfrø behov og forventet avling.

Vi har en gratis app til deg!
Når du er ute på jordet og vil se hva du skal gjødsle med tar du bare telefonen med Jordplan appen, setter GPS posisjonen på kartet og trykker på info knappen så får du opp gjødselplanen for jordet og mengden gjødsel og såkorn du skal bruke.

Arbeidsregistrering og bilder i kartet
Nå er du igang, og vi tror du vil bruke telefonen hver dag i vekstsesongen og registrere alt arbeidet du utfører. Ta gjerne noen bilder som huskelapper, de plasseres automatisk på kartet der du tok bildet. Når høsten kommer kan du skrive ut sammendragsrapporten for hver vekst og du har all dokumentasjon som kreves av den som kjøper dine varer.

Og vil du bruke rådgivere hos varemottagere eller leverandører, kan du dele dine data over internett med de du ønsker skal ha tilgang.

Du kan planlegge hvor du skal ta jordanalysene til høsten igjen, for de jordene du ikke rakk før årets sesong startet. Og når du tar jordprøvene, enten det er vår eller høst, så bruker du telefonen til å markere prøvepunktene i kartet og du bestiller prøvene hos Eurofins direkte fra Jordplan. Da får du også analyseresultatene automatisk i Jordplan så snart resultatene er klare på laboratoriet. Enklere blir det ikke.

Fylkesmannen skjerper kontrollen
Infi FMVE
Informasjon fra fylkesmannen i Vestfold om skjerping av regelverket https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMVE/Landbruk%20og%20ma...

Dette er en oppfølging av Landbruksdirektoratets informasjon til kommunene i 2015 https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMHE/06%20Landbruk%20og...