Hvordan få frem flere felt?


Savner du noen felt på jordprøvene dine? Du kan få se alle felt i databasen ved å klikke på høyre side av en hvilken som helst kolonneoverskrift i jordprøvefanen og velge Kolonner. Da får du frem en liste hvor de synlige feltene er krysset av, og du kan selv legge til visning av flere felt. Dette gjelder f. eks. mikronæringsstoffer som Cu, Mn og Zn som ikke vises i standard oppsettet.

For både jordprøve fanen og Skifte fanen er dette svært aktuell funksjonalitet. På Skifter får du frem et felt hvor du skriver inn navn på eier av det enkelte skifte hvis du har leiejord. Det er alltid greit å ha en oversikt over hvem man leier av og hvor lang varighet avtalene har.

Husk at du også kan se jordprøve verdier i Jordplan appen


I appen slår du på jordprøvevisningen under Kartlag>Brukerdata>Jordprøver. For å se informasjon om den enkelte jordprøve når du er ute på jordet kan du bruke GPS på telefone, og når du er i nærheten av en jordprøve trykker du på info knappen (i) nederst på kartbildet.

Hvis du bruker appen uten å være på jordet kan du la være å aktivere GPS og bare skyve kartet slik at krysset midt på skjermen (+) er over den jordprøven du vil se verdiene på.

Når du bruker info knappen vil du se den informasjonen du har slått på i Brukerdata. Du vil også se vekster, og alt arbeid som er utført på den enkelte vekst og på det enkelte skifte.