Endringer i brukergrensesnittet

Jordplan-mannen

Arne / 14.10.2022

Vi jobber med å lage et helt nytt grensesnitt for Jordplan, men dette er en større endring i det eksisterende brukergrensesnittet. Vi tror at et ekstra steg på veien vil lette overgangen for brukerene.

Ny verktøylinje med kontekstuelle knapper

Velg flere geometrier samtidig

Det viktigste du må merke deg er at du nå kan velge flere geometrier samtidig, enten med Shift-tasten eller Ctrl (Cmd på Mac).

For lenge siden valgte vi å koble fanene til hva du kunne velge i kartet. Ser du på jordprøver kan du velge jordprøver, skal du velge en vekst må du først klikke på fanen Vekster. Når du hadde valgt noe kunne du flytte punktene for å redigere den direkte. Men de fleste redigerer ikke mange geometrier samtidig, og det er lett å gjøre feil. Så derfor introduserer vi nå "Rediger geomtri" knappen (se skjermbildet ovenfor) for å redigere den valgte geometrien.

Dette gjør det også lettere å vise relevante tips til brukeren, for vi vet mere om dine intensjoner. Hittil har det å tegne hull vært forbeholdt de som har lest dokumentasjonen med lupe.

Veiledning mens du redigerer

Slå sammen, eller splitt geometrier langs linje

Når du kan velge flere har vi også muligheten til å kvitte oss med en del "Kopi"-menyer, som bare fantes for at du skulle kunne velge flere samtidig. Du kan nå enkelt slå sammen to geometrier eller slette flere av gangen. Du kan også splitte en valgt geometri basert på en linje som du tegner.

Vi har også tydeliggjort at du må lagre (knappen er slått av når du ikke har gjort endringer), og "Oppfrisk" heter nå "Forkast" hvis du har endringer som ikke har blitt lagret.

Et par knapper har blitt flyttet inn i menyer, men de er aldri langt unna der de lå før. Hvis du savner å kunne redigere mange geometrier raskt, eksempelvis når du planlegger jordprøver eller retter opp i dreneringsdata importert fra GPS, så kan du trykke på "Gammel modus" (se første skjmerbilde) så vil den oppføre seg omtrent som tidligere.

Dokumentasjonen er nå litt på etterskudd, vi vil jobbe med å oppdatere den i løpet av uken.