Variabel tildeling av kalium

Jordplan-mannen

Arne / 23.03.2023

Vi har tidligere lansert variabel tildeling av fosfor.

Nå kan du gjøre samme type beregninger for kalium i Korn, erter og oljevekster , poteter og grøntfôr. Årsaken til at vi har basert dette på Yara sin gjødselhåndbok (2020) er at den gir anbefaler utelukkende basert på K-Al verdier. Disse kan riktignok variere mye over tid, men hvis du har flere generasjoner med jordprøver så kan dette gi en indikasjon.

Tilsvarende tabeller fra NIBIO forutsetter at man vet syreløselig kalium (KHNO3). Det er få som har disse verdiene, og ofte er det usikkerhet om de ble tatt i plogsjikt eller av undergrunnsjord.

Av samme årsak har vi droppet eng inntil videre, men vi håper å kunne legge til dette senere.

Samtidig kan vi nevne at Bråthen Maskinstasjon har utstyr for å ta prøver ned til 60cm. Det tas da to separate prøver, en av plogsjikt og en av undergrunnsjorden. Sistnevnte er særlig relevant for KHNO3.