Mobil app i versjon 2.1.2

Jordplan-mannen

Jordplan / 21.09.2023

Du kan laste ned versjon 2.1.2 fra Google Play Store eller App Store.

Vi har lagt til funksjonalitet for beite (inklusive register over dyr), vanning og luking.

Ved del-høsting av for eksempel poteter kan du nå angi hvor mange dekar som har blitt høstet.