Beregning av kalk

Jordplan-mannen

Arne / 09.11.2022

Franzefoss anbefaler at man benytter 1. års kalkverdien når man beregner nye tildelingsfiler. Tidligere har Jordplan tatt utgangspunkt i 5. års verdien.

Vi har nå gjort begge verdiene tilgjengelig, ihvertfall i en periode. Hvis du skal beregne 2. års kalking på toppen av en plan laget i 2022 eller 2021 så bruker du 5. års verdien, ellers bruker du 1. års verdien.

Du kan selv legge til egne kalktyper hvis du ønsker dette. Per nå må du gjøre dette gjennom arbeidsregistreringen. Det vil si at du går på fanen "Arbeid", velger gård og går til fanen "Ny" og "Kalking".

Først må du velge areal og redskap, så kan du enten velge innsatsfaktor fra de forhåndsdefinerte kalktypene i nedtrekksmeny, eller trykke "Ny" og opprette en egen kalktype. Du må oppgi 1. og/eller 5. års kalkverdi, ellers blir den ikke tilgjengelig for å opprette tildelingsfil. Du trenger ikke å lagre arbeidsregistreringen.