Historiske ortofoto i Jordplan

Jordplan-mannen

Kristin / 29.06.2021

Vi har nå gjort tilgjengelig mange historiske ortofoto som kartlag i Jordplan. Mappen Historiske ortofoto finner du i menyen for kartlag, under Kartverket (se bilde under). Ortofoto er bilder som er tatt med fly eller satellitt og som er riktig plassert i terrenget. Dette gjør at de for eksempel kan brukes til å finne gamle bekker, hvor det kan ligge betongrør, ved dreneringsarbeid.

Vær obs på at det kan ta litt tid å laste bildene, så vær tålmodig. Dersom du opplever å få rødt bakgrunnsbilde så prøv å flytte litt på kartet, slik at programmete forsøker å laste det på nytt.

Historiske flybilder i Jordplan, skjermbilde

Det finnes nesten 3000 kartlag for hele landet. Listen av tilgjengelige kartlag på din brukerkonto er derfor begrenset til området som vises når du starter applikasjonen. Dette området er valgt ut ifra kommune, gårds- og bruksnummer som er lagt på brukerkontoen din.

Dataene tilgjengeliggjøres av Kartverket/NIBIO, via Geovekst-samarbeidet. Du som driver jord- og skogbruk har rettigheter til data på egen gård.