"Gyldig fra" dato på høstkorn

Jordplan-mannen

Arne / 05.10.2022

Vi har endret programmet slik at gjødselplaner kobles til år utelukkende basert på tidspunktet for innhøsting ("Gyldig til"-datoen). Det betyr at vekstene kan gå fra f.eks. 03.09.22 til 15.08.23.

Bakgrunnen var at flere som har tatt i bruk den nye arbeidsregistreringen erfarte at høstkornet ikke dukket opp som en vekst de kunne velge i september og oktober. De hadde fulgt den gamle anbefalingen om å bruke mars til oktober som gyldig fra og -til datoer.

Vi har samtidig justert mange av de eksisterende rapportene og forbedret formatering underveis.

Fremover jobber vi med å bytte ut brukergrensesnittet i nettleser, men vi vil i de neste par ukene legge ut noen forbedringer som forbereder denne overgangen. På litt lenger sikt vil også flerårige vekster bli beskrevet på en bedre måte, slik at disse kan gå over flere år slik de gjør i virkeligheten.